Skip to: Het lidmaatschap van het NVP

Kenniscentrum Phrenos website

Het lidmaatschap van het NVP

Wilt u toegang tot het netwerk, dan moet u lid worden. De commissie NVP accordeert de aanmeldingen. U kunt zich aanmelden door het inschrijvingsformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier krijgt u een inschrijvingsbevestiging of het verzoek om meer informatie aan te leveren.

Lidmaatschap en bijbehorend pakket

Met het lidmaatschap van de NVP krijgt u:
● toegang tot het contactpersonenoverleg, masterclasses en netwerkbijeenkomsten;
● een gereduceerd tarief voor deelname aan netwerkbijeenkomsten en masterclasses;
● de mogelijkheid om (via werkgroepen) invloed uit te oefenen op de verdere ontwikkeling van VIP in Nederland;
● de nieuwsbrief;
● andere publicaties van het netwerk.

Jaarbijdrage en betaling

Professionals die werken bij een deelnemende instelling van Phrenos, zijn gratis lid van het NVP. Hun organisatie betaalt namelijk al een jaarlijkse contributie aan Phrenos. Professionals die niet werken bij een deelnemende instelling van Phrenos, betalen jaarlijks lidmaatschapsgeld. Zo ontstaat er geen ongelijkheid tussen instellingen en kunnen wij de kosten van het netwerk betalen. Het lidmaatschap van het NVP kost €50 per jaar. Hiervoor ontvangt u jaarlijks een factuur per mail.
Betaalt u niet? Dan schrijven wij u na een jaar uit. U ontvangt hiervan een bericht. In bijzondere gevallen wijken we hiervan af na onderbouwing van de omstandigheden.

Back To Top