Skip to: Zelfmanagement bij autisme

Kenniscentrum Phrenos website

Zelfmanagement bij autisme

Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA) maakte samen met Lister en Parnassia Groep een publicatie en handreiking over zelfmanagement bij autisme. Hiervoor spraken zij met ervaringsdeskundige  professionals en verzamelden ze bronnen die zelfmanagement kunnen ondersteunen.

Zoektocht naar jezelf

In Zoektocht naar jezelf vertellen 20 ervaringsdeskundige professionals over hoe zij zelf tegen autisme aankijken. Ze spreken ook over hun ervaring als hulpvrager in de ggz en over wat zij zelf doen en hebben gedaan om met het leven en zijn uitdagingen om te gaan (zelfmanagement). Ten slotte bespreken zij de waarde van ervaringsdeskundigheid, ook voor de ggz.
Het boek behandelt een aantal actuele thema’s uit de ggz: wat is(nog) de waarde van de DSM? Wat is eigenlijk een classificatie, wat een diagnose? Bestaat autisme wel? Wat is goede hulpverlening? Maakt ervaring wel deskundig? Wie komt er met goede oplossingen voor knellende problemen in de zorg? De auteurs maken bij het beantwoorden van deze vragen ook gebruik van beschikbare literatuur en beleidsstukken en steken ook hun eigen mening niet onder stoelen of banken.

Handreiking zelfmanagement bij autisme

Bij de publicatie hoort ook een handreiking. Deze omvat een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die door de geïnterviewden zijn genoemd als waardevol bij hun eigen zoektocht. De handreiking kan worden gebruikt binnen of buiten de hulpverlening ter ondersteuning van de zoektocht van mensen die binnen het autistische spectrum vallen, of zich dit afvragen.

Download gratis

De publicatie en handreiking zijn gratis beschikbaar.

Zoektocht naar jezelf
2020
Maurits Beenackers en Thijs van der Rol
NIPA / Lister
Handreiking zelfmanagement
2020
Maurits Beenackers en Thijs van der Rol
NIPA / Lister

Back To Top