Skip to: Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz gelanceerd

Kenniscentrum Phrenos website

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz gelanceerd

Stichting Samen Sterk zonder Stigma, Kenniscentrum Phrenos en GGZ Drenthe hebben het initiatief genomen stigma rond psychische aandoeningen te verminderen in de ggz-sector en hebben daartoe de Wegwijzer -Stigmabestrijding in de ggz opgesteld. Het document biedt handvatten voor interventies die destigmatisering en de weerbaarheid tegen stigma helpen versterken.
De Wegwijzer, die als pdf-bestand te downloaden is, geeft informatie over de inhoud en context van stigma, over de omvang van het probleem, over effectieve stigmabestrijdingsstrategieën en over bestaande campagnes en programma’s in binnen- en buitenland. De Wegwijzer wordt gelanceerd in het kader van het destigmatiseringsprogramma vanuit het Bestuurlijk Akkoord van het ministerie van VWS.
Hoewel de Wegwijzer zich in eerste instantie richt op de professional in de ggz, kunnen ook andere organisaties met de Wegwijzer aan de slag om stigma aan te pakken.
Jaap van Weeghel, directeur wetenschap Phrenos, maakt de problematiek van dichtbij mee door zijn werkzaamheden voor het kenniscentrum voor ernstige psychische aandoeningen en formuleerde het nut van de Wegwijzer als volgt: “Stigma richt vaak nog meer schade aan dan de aandoening zelf. Daarom is stigmabestrijding actueler dan ooit.”
De Wegwijzer is gratis te downloaden.

Back To Top