Skip to: 'Wat is er nodig om weer aan het werk te gaan na verzuim bij psychische problemen?'

Kenniscentrum Phrenos website

'Wat is er nodig om weer aan het werk te gaan na verzuim bij psychische problemen?'

Perspectieven vanuit de wetenschap, de werknemer, de werkgever en professionals

Psychische problemen zoals angst, overspanning, depressie en burn-out komen veel voor, en werknemers met deze klachten zitten vaak langdurig ziek thuis. Dat heeft nadelen voor de werknemer zelf, voor de werkgever en voor de maatschappij. In dit symposium verbinden we de kennis van verschillende experts met kennis uit de wetenschap om vast te kunnen stellen wat er daadwerkelijk nodig is om iets aan dit probleem te doen.

Datum en Plaats

9 november 2017 / Tilburg University, Zaal WZ1
Er is accreditatie aangevraagd bij ABC1/KNMG (voor o.a. huisartsen), ABSG (voor o.a. bedrijfs- en verzekeringsartsen), NIP (A&O|A&G psychologen) en NVvA (arbeidsdeskundigen)
Aanmelden

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee
15.15  uur Start symposium en welkom door prof. dr. Dike van de Mheen, voorzitter Tranzo
15.25 uur Vier weten meer dan één? Vergelijking van de perspectieven van huisartsen, bedrijfsartsen, leidinggevenden en psychologen op wat nodig is voor werkhervatting bij psychische problemen (Dr. Evelien Brouwers, Tranzo/Tilburg University)
15.45 uur Het perspectief van de zieke werknemer zèlf over wat helpt en belemmert in werkhervatting bij psychische problemen (Dr. Margot Joosen, Tranzo/ Tilburg University)
16.05 uur Wat werkt? Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur over interventies om herstel en werkhervatting te bespoedigen bij werknemers die verzuimen met psychische problemen (Dr. Karen Nieuwenhuijsen, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)
16.30
Pauze
16.50   Korte persoonlijke presentaties over ervaring, aanpak en visie van 5 stakeholders
De werkgever: Maddy Traets, Casemanager Schoonmaakbedrijf CSU
De werknemer: Anneke Huson, tekstschrijver/onderzoeker/redacteur
De huisarts: Kees de Kock, huisarts te Deurne
De bedrijfsarts: Jurriaan Penders, bedrijfsarts en voorzitter NVAB
De psycholoog: Dick Freriks, directeur Ascender & Prof. dr. Jac van der Klink
18.10 – 18.15 uur   Afsluiting gevolgd door borrel

Meer informatie

De middag wordt georganiseerd door de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid. Binnen
deze werkplaats werken duurzaam samen: Netherlands School for Public and Occupational Health
(NSPOH), Ascender, Dow Benelux b.v., Humancapitalcare en Tranzo/Tilburg University.
De door Dr. Joosen en Dr. Brouwers gepresenteerde onderzoeken en het symposium worden
gefinancierd door het Engelse Institution for Occupational Safety and Health (IOSH).

Back To Top