Skip to: Vragenlijst roken in de GGZ

Kenniscentrum Phrenos website

Vragenlijst roken in de GGZ

Mensen met een psychische stoornis roken beduidend meer en vaker dan mensen zonder stoornis, en roken vormt ook een belangrijke verklaring voor de beduidend kortere levensverwachting in deze groep. Effectieve (preventieve) interventies gericht op het terugdringen van roken en nicotineafhankelijkheid in de groep van mensen met een psychische aandoening kunnen in potentie tot belangrijke gezondheidswinst kunnen leiden.
In opdracht van het ministerie van VWS voert het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, onderdeel van het Trimbos-instituut, een onderzoek uit waarin het rookbeleid van GGZ instellingen en de attitudes van medewerkers in de GGZ ten aanzien van roken door cliënten wordt onderzocht. In het kader van dit project hebben wij deze vragenlijst ontwikkeld.
Werkt u voor een RIBW, geïntegreerde GGZ instelling of verslavingszorginstelling? Vult u dan deze vragenlijst in! U kunt meedoen tot 1 november.
Onder de deelnemers die na het insturen van de vragenlijst een emailadres achterlaten worden 3 iPads verloot.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. De gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden en nooit naar u persoonlijk te herleiden zijn. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Renate Buisman (rbuisman@trimbos.nl).
Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname!

Back To Top