Skip to: Over vermaatschappelijking van de ggz: verslag van een werkconferentie

Kenniscentrum Phrenos website

Over vermaatschappelijking van de ggz: verslag van een werkconferentie

Op verzoek van het ministerie van VWS organiseerde de gemeente Eindhoven in samenwerking met GGzE en Psychologenpraktijk OOG op vrijdag 8 april 2016 een werkconferentie in het Evoluon in Eindhoven voor de drie zuidelijke provincies. Doel: samen zoeken naar antwoorden op de vragen over de vermaatschappelijking van de ggz. De gemeente Eindhoven maakte hiervan een verslag, dat mogelijk als blauwdruk kan dienen voor soortgelijke conferenties elders in Nederland.
Sprekers waren onder anderen Lenie Scholten (wethouder Eindhoven), Jaap van Weeghel (hoogleraar participatie en herstel Universiteit Tilburg) en Jo Hermanns (emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam). Ook stond een aantal innovatieve praktijken (het kan wél) op het programma: Housing First, Work first, Ervaringsdeskundigheid, Mental Health First Aid, Sociaal Netwerk (Jeugd), Digitale ontwikkelingen, Gezonde Wijkaanpak (Proeftuin Utrecht), Flexwonen Genderhof, Werken aan veiligheid (Jeugd), Tijdelijke herstelplek in de wijk (Respijtzorg – De Halte) en Vraagverheldering aan de keukentafel. In de middag konden de deelnemers een paar workshops volgenwaarin dilemma’s vanuit verschillende perspectieven werden bekeken: vanuit de huisarts, cliënt, politie, psychiater, werkgever, hulpverlener, ervaringsdeskundige, woningbouw, onderwijs, vrijwilliger et cetera.
Download hier het verslag van de gemeente Eindhoven

Back To Top