Skip to: Aan de slag met domeinoverstijgend werken

Kenniscentrum Phrenos website

Aan de slag met domeinoverstijgend werken

In deze E-learning krijgen werkers in de ggz en het sociaal domein handvatten om domeinoverstijgend samen te werken en zo de kwaliteit van zorg- en ondersteuning te verbeteren voor mensen met ernstige psychische problemen.

De E-learning Aan de slag met domeinoverstijgend werken staat op de website van E-cademy en is in 2024 gratis beschikbaar voor iedereen.
Zie hieronder een introductie op deze e-learning.

Samenwerking Phrenos en E-cademy

Mensen met ernstige psychische problemen ervaren knelpunten op meerdere levensgebieden. Daardoor krijgen zij te maken met verschillende zorg- en hulpverleners. Deze versnippering maakt dat zij niet altijd de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Kenniscentrum Phrenos ontwikkelde het ‘Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe sociaal domein en ggz kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie.’ Om de implementatie van dit kompas te bevorderen, maakten Phrenos en GGZ Ecademy de e-learning ‘Aan de slag met domeinoverstijgend werken’. Dit interactieve leertraject biedt opdrachten en concrete handvatten voor iedereen die voor de opdracht staat domeinoverstijgend te gaan (samen)werken.

Voor wie?

Dit leertraject is bestemd voor de ggz, het sociaal domein en domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden. Secundair is het geschikt voor de domeinen Wonen en Veiligheid.

Leerdoelen

Na afronding van dit leertraject kun je:

  • beschrijven dat voor de groep mensen met een ernstig psychisch probleem de kwaliteit van zorg (mede) als gevolg van ontoereikende samenwerking tekortschiet;
  • uitleg geven over hoe het Kompas kan worden ingezet als middel om domeinoverstijgend samen te werken en zo de kwaliteit van zorg- en ondersteuning te verbeteren;
  • uitleggen hoe je de vijf stappen van het Kompas kunt uitvoeren;
  • verwoorden hoe je de opgedane kennis en inzichten van dit leertraject kunt vertalen in een concreet actie- en implementatieplan voor de eigen praktijk.

Kosten

In 2024 is deze e-learningmodule gratis

>>Naar de E-learning Aan de slag met domeinoverstijgend werken

Back To Top