Skip to: Samen over de Brug

Kenniscentrum Phrenos website

Samen over de Brug

Op initiatief van het netwerk Samen over de brug kwam op 5 maart jl. een grote groep uit de wereld van ervaringsdeskundigen, ggz en het sociaal domein online bij elkaar. Verbinding vonden de deelnemers in de ambitie om de kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen aanzienlijk te verbeteren. Er zijn al veel mooie initiatieven op dit gebied, maar er is nog steeds sprake van een grote structurele achterstand op bijna alle levensgebieden.

Het is dus extra belangrijk om elkaar op te zoeken en waar mogelijk de krachten te bundelen. Er was veel positieve energie en een grote bereidheid om hier samen de schouders onder te zetten. Het is de ambitie van Samen over de brug om partijen aan elkaar te verbinden, coalities te stimuleren, met elkaar te leren en zo daadwerkelijk resultaten te gaan behalen.
De ambities van Samen over de brug zijn hoog, want we willen een merkbare verbetering bereiken in de levens van mensen met ernstig psychische aandoeningen. Om die te bereiken zullen we aan de slag gaan met:

1. Bevorderen van coalities en samenwerkingen. Op specifieke thema’s gaan we de komende tijd met andere organisaties en initiatieven in gesprek over hoe we meer verbindingen kunnen leggen, samen op kunnen trekken en van elkaar kunnen leren.

2. Cliënt- en naastenperspectief centraal. In het netwerk krijgen ervaringsdeskundigen, cliënt- en naastenvertegenwoordigers een centrale positie. Zij bepalen de koers en toetsen voortdurend of we de goede dingen doen.

3. Bestaande initiatieven aanmoedigen, in de schijnwerper zetten en verbinden. Onze ambities krijgen vorm en inhoud in de regio. Daar gaan we kennisdeling en van elkaar leren bevorderen.

4. Basis versterken van het netwerk Samen over de Brug en een fysieke bijeenkomst. De komende tijd werken we de werkwijze van het netwerk Samen Over de Brug verder uit. Intussen gaan we aan de slag met bovenstaande punten. Na de zomer organiseren we in ieder geval een fysieke bijeenkomst voor alle partners van Samen over de brug.

Het definitieve mailadres en website volgen nog. Voor vragen of als aanmelding om op de hoogte te blijven, kunt u voorlopig mailen naar samenoverdebrug@kcphrenos.nl.

       

 

Back To Top