Skip to: Publieksversie Meerjarenplan Phrenos

Kenniscentrum Phrenos website

Publieksversie Meerjarenplan Phrenos

Banner-Publieksversie-Meerjarenplan-2016Onlangs is de publieksversie van het Meerjarenplan van Kenniscentrum Phrenos gepubliceerd op deze website. In deze brochure leest u hoe Phrenos de komende vijf jaar wil bijdragen aan het behalen van de ambitie van een derde meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Een derde meer herstel

Het doel van Kenniscentrum Phrenos is eraan bij te dragen dat:
1. mensen met ernstige psychische aandoeningen met succes aan hun persoonlijk herstel kunnen werken;
2. zij ter bevordering van hun psychische én lichamelijke herstel de best mogelijke behandeling en zorg ontvangen;
3. zij de gelegenheid krijgen om op de gebieden wonen, werken, leren en sociale contacten volop aan de samenleving deel te nemen;
4. cliënten én hun naasten samenhang en continuïteit ervaren in alle behandelen andere herstelondersteunende activiteiten;
5. er gewerkt wordt aan het voorkómen van ernstige psychische aandoeningen.
Phrenos doet dit door middel van kennisontwikkeling, -verspreiding en -toepassing , alsmede beleidsbeïnvloeding.
U kunt de publieksversie hier downloaden:
Kenniscentrum Phrenos 2016-2010: Bijdragen aan een derde meer herstel
Het volledige meerjarenplan  en de publieksversie zijn beide te downloaden op deze website.  Kijk hiervoor bij jaarplannen.

Back To Top