Skip to: Publicatie Leren omgaan met stemmen horen

Kenniscentrum Phrenos website

Publicatie Leren omgaan met stemmen horen

Het boek ‘Leren omgaan met stemmen horen: Een op herstel en emancipatiegerichte benadering’, geschreven door de ervaringsdeskundige stemmenhoorder Robin Timmers, verscheen onlangs bij uitgeverij Tobi Vroegh. Tegelijkertijd met het boek ging de website www.omgaanmetstemmenhoren.nl online. Het boek en de website bieden duidelijke informatie en bruikbare handvatten over stemmen horen en hoe je daarmee om kunt gaan als stemmenhoorder, naaste of hulpverlener.

Bijzondere ervaring

Stemmen horen is een bijzondere ervaring. Als je stemmen hoort, hoor je één of meerdere stemmen zonder dat er een geluid of geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Andere mensen horen die stem of stemmen niet. Dit soort bijzondere ervaringen komt veel meer voor dan de meeste mensen denken. 1 op de 8 mensen hoort wel eens één of meerdere stemmen. De meeste mensen kunnen goed omgaan met deze ervaringen. Een klein gedeelte, 1 op de 50 mensen, hoort stemmen en heeft een psychiatrische of neurologische diagnose. Bij hen kan het stemmen horen tot (ernstige) psychische problemen lijden.
Over stemmen horen bestaan veel misverstanden en bij veel mensen die er direct of indirect mee te maken hebben roept het veel vragen op. ‘Wie of wat zijn die stemmen?’, ‘Wat zijn mogelijke oorzaken?’, ‘Wat is goede steun bij stemmen horen?’ en vooral ‘Hoe kan ik er mee omgaan?’
In het boek ‘Leren Omgaan met Stemmen Horen gaat Robin Timmers in begrijpelijke taal in op alle aspecten van stemmen horen aan de hand van de op herstel en emancipatie gerichte benadering ‘Omgaan met Stemmen Horen’. Robin helpt een aantal veel voorkomende misverstanden de wereld uit. Het boek biedt geen kant-en-klare antwoorden. Wel vind je bruikbare handvatten en informatie, zodat je je eigen manier kunt vinden om stemmen horen te begrijpen en ermee om te gaan. In het voorwoord noemen dr. Wilma Boevink en prof. Jim van Os het boek “een mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse stemmenhoorbeweging”.

www.omgaanmetstemmenhoren.nl

Tegelijkertijd met het verschijnen van het boek, zal de website www.omgaanmetstemmenhoren.nl online gaan. Op deze website kun je duidelijke informatie vinden over stemmen horen, herstel, emancipatie en herstelondersteuning. Het boek zal gratis online aangeboden worden via deze website. Ook kun je er informatie vinden over Steunpunten Stemmen Horen in Nijmegen en Den Haag en over de cursus ‘Omgaan met Stemmen Horen’ voor stemmenhoorders, naasten en hulpverleners die landelijk wordt aangeboden.

Het boek en de website werden voor het eerst gepresenteerd tijdens het 10e Wereld Congres Stemmen Horen dat 12 tot en met 15 september in Den Haag zal plaatsvinden. Vandaag is het verkrijgbaar tijdens het Psychosecongres.
Het project ‘Omgaan met Stemmen Horen’ wordt mogelijk gemaakt door steun van RIBW Nijmegen & Rivierenland en MIND / Fonds Psychische Gezondheid.

Robin Timmers

Robin Timmers (1976) hoort zelf sinds 2001 stemmen. Sinds 2009 heeft hij zich in de internationale stemmenhoorbeweging en de herstelbeweging ontwikkeld tot ervaringsdeskundige. In 2012 richtte hij het Steunpunt Stemmen Horen op bij
RIBW Nijmegen en Rivierenland. Sindsdien heeft hij de op herstel en emancipatie gerichte benadering ‘Omgaan met Stemmen Horen’ ontwikkeld.

Back To Top