Skip to: Praktijkcasussen waarin IPS en IRB gecombineerd ingezet worden

Kenniscentrum Phrenos website

Praktijkcasussen waarin IPS en IRB gecombineerd ingezet worden

Uit de veldraadpleging participatie en rehabilitatie (2023) kwam naar voren dat in de arbeidsintegratie van werkzoekenden met psychische problemen vooral ingezet wordt op Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en dat hier soms ook de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) bij ingezet wordt.

Deze gecombineerde inzet wordt vooral in de praktijk toegepast in IPS trajecten waarbij IPS-trajectbegeleiders ook tot IRB-begeleider opgeleid zijn. Zij blijken behendig te zijn in het optimaal combineren van deze beide methodieken om zo de duurzaamheid van de arbeidsintegratie te verstevigen.
Deze trajectbegeleiders IPS/begeleiders & IRB-experts geven in onderstaande praktijkcasussen helder weer op welke specifieke momenten in een traject ze ervoor kiezen hun IRB-deskundigheid in te zetten ter verdieping en soms ter versnelling of vertraging van het IPS-traject.

Met de casusbeschrijvingen van de praktijk maken we inzichtelijk welke meerwaarde trajectbegeleiders in de praktijk kunnen ervaren als zij naast IPS elementen uit de IRB toepassen en dat zij hierin soms switchen of dit combineren.

Casus van Alice Goulding, GGZ-agoog, IPS-trajectbegeleider en IRB-expert, werkzaam bij  Mondriaan. Download de casus

Casus van Carina Vegter, GGZ-agoog, IPS-trajectbegeleider  en IRB-expert, werkzaam bij GGZ Drenthe. Download de casus

Casus van Esther Talsma, IPS-trajectbegeleider en IRB-expert, werkzaam bij GGZ Oost-Brabant. Download de casus

Casus van Hermien Sloff, IPS-trajectbegeleider en IRB-expert, werkzaam bij GGZ Drenthe – Team Optimaal Leven Midden Drenthe.
Download de casus

Casus van Thérèse Venema , IPS-trajectbegeleider en IRB-expert, werkzaam bij Lister.
Download de casus

 

 

 

 

 

Back To Top