Skip to: Posterprijzen voor TOPPER en Laat je tanden zien op Psychosecongres 2015

Kenniscentrum Phrenos website

Posterprijzen voor TOPPER en Laat je tanden zien op Psychosecongres 2015

Op 3 december wonnen op het Phrenos Psychosecongres Lisette van der Meer en Charlotte de Heer de posterprijs in de categorie zorginnovatie met hun poster over de toolkit TOPPER. Dit is een praktische TOolkit voor Professionals ter bevordering van Participatie, Empowerment en Rehabilitatie. Deze zorginnovatie is een samenwerking vanuit Lentis, de RUG en de Hanzehogeschool.

Phrenos Psychosecongres 03122015 268

De jury bestaande uit Nynke Boonstra (GGz Friesland), Pieter Jan Mulder (UMC Groningen), Marieke Pijnenborg (GGz Drenthe) en Berber van der Vleugel (GGz Noord-Holland Noord) koos uit zeven posters in deze categorie voor TOPPER omdat het naadloos aansloot op het thema van het congres. Een eervolle vermelding kreeg de toepassing MATTY. Dit betreft een app van Elisa Strating en Yvette Roet van GGZ Noord Holland Noord om patiënten de mogelijkheid te bieden eigen steunende feedback in te kunnen zetten met behulp van de telefoon.

Laat je tanden zien

Phrenos Psychosecongres 03122015 291In de categorie wetenschappelijke posters met veertien mededingers hadden drie posters een nagenoeg gelijk gemiddelde eindbeoordeling. Dit betrof de poster Behandeling van metabole risicofactoren in de psychiatrie van Jojanneke Bruins (UMCG), de prijswinnaar van vorig jaar, de poster Beat Victimization; een weerbaarheidstraining met kickboxen van Elise van der Stouwe en B. de Vries (RUG) en de poster Laat je tanden zien; een verkennend onderzoek naar de mondgezondheid van Aaltsje Malda en verpleegkundigen VIP-team GGZ Friesland. Alle drie de posters betroffen een belangrijk en actueel thema die allen meer aandacht vragen. De poster Laat je tanden zien werd door de jury aangewezen als prijswinnaar vanwege zijn heldere en visuele opzet.

Back To Top