Skip to: PLF stimuleert sociaal spelen bij kinderen

Kenniscentrum Phrenos website

PLF stimuleert sociaal spelen bij kinderen

Spelen is essentieel voor de sociale ontwikkeling van kinderen en de belangrijkste bezigheid in de kindertijd. Kinderen met autisme kunnen moeilijk met leeftijdsgenoten spelen en worden tussen de 6 en 12 jaar vaak sociaal uitgesloten.

De Ultimate Guide to Play, Language and Friendship (PLF) is een complexe psychosociale interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van “normale” leeftijdsgenoten én video feedback, en er wordt zowel in de kliniek als thuis geoefend om het sociale spelen van autistische kinderen te verbeteren. Kern van PLF is dat het autistische kind in overleg met de ouders een bekende leeftijdsgenoot uitnodigt om onder begeleiding mee te spelen. In alle speelsessies speelt het autistische kind met hetzelfde speelkameraadje. De professionele begeleiders geven instructies en voorbeelden van ‘groen=goed’ en ‘rood=niet goed’ gedrag via video-opnamen van het spel van de deelnemers. Ook geven de begeleiders thuis aan de ouders instructies.

Het bleek dat bij de groep die de interventie kreeg het sociale spelen bij de autistische kinderen significant groter was dan in de controlegroep. Ook de ouders van de kinderen van de interventiegroep zagen significante verbeteringen in het sociale gedrag. Ook na drie maanden waren deze verbeteringen nog aanwezig in de thuissituatie. Kinderen die vóór de interventie het laagst scoorden, gingen het meeste vooruit.

Lees hier de samenvatting.

Kent et al. (2021). Can I Learn to Play? Randomized Control Trial to Assess Effectiveness of a Peer-Mediated Intervention to Improve Play in Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord. 2021 Jun;51(6):1823-1838.

Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32870416/ [niet gratis]
Fotocredit: Cottonboy op Pexels

Back To Top