Skip to: PLF is een effectieve psychosociale interventie die (sociaal) spelen stimuleert bij autistische kinderen

Kenniscentrum Phrenos website

PLF is een effectieve psychosociale interventie die (sociaal) spelen stimuleert bij autistische kinderen

Spelen is essentieel voor de sociale ontwikkeling van kinderen en de belangrijkste bezigheid in de kindertijd. Kinderen met autisme kunnen moeilijk met leeftijdsgenoten spelen. Autistische kinderen tussen de 6 en 12 jaar worden vaak sociaal uitgesloten. De Ultimate Guide to Play, Language and Friendship (PLF) is een complexe psychosociale interventie waarbij gebruik wordt gemaakt van “normale” leeftijdsgenoten én video feedback, en er wordt zowel in de kliniek als thuis geoefend om het sociale spelen van autistische kinderen te verbeteren. In deze Australische RCT (N=71; autistische kinderen tussen 6-11 jaar) kreeg één groep 10 weken lang de PLF-interventie, terwijl de andere groep op de wachtlijst stond. Kern van PLF is dat het autistische kind in overleg met de ouders een bekende leeftijdsgenoot uitnodigt om onder begeleiding mee te spelen. In alle speelsessies speelde het autistische kind met hetzelfde speelkameraadje. De professionele begeleiders geven instructies en voorbeelden van ‘groen=goed’ en ‘rood=niet goed’ gedrag via video-opnamen van het spel van de deelnemers. Ook geven de begeleiders thuis aan de ouders instructies. De voornaamste uitkomstmaat was de Test of Playfulness (ToP) waarbij de speelvaardigheden van het autistische kind per sessie door een onafhankelijke beoordelaar werden gescoord. De ToP werd ook 3 maanden na de PLF-interventie nog een keer afgenomen. De secundaire uitkomstmaten waren: de Piers-Harris 2; de Home and Community Social Behaviour Scales (HCSBS); de Parenting Relationship Questionnare (PRQ) en de School Social Behavior Scales (SSBS). Het bleek dat bij de eerste groep die de interventie kreeg het sociale spelen bij de autistische kinderen significant groter was dan in de wachtlijstgroep (Cohen’s d=0.61; dit is een matig effect). Ook de ouders van de kinderen van de interventiegroep zagen significante verbeteringen in het sociale gedrag. Ook na drie maanden waren deze verbeteringen nog aanwezig in de thuissituatie. Kinderen die vóór de interventie het laagst scoorden, gingen het meeste vooruit.
Kent C, Cordier R, Joosten A, Wilkes-Gillan S, Bundy A. (2021). Can I Learn to Play? Randomized Control Trial to Assess Effectiveness of a Peer-Mediated Intervention to Improve Play in Children with Autism Spectrum Disorder. J Autism Dev Disord. 2021 Jun;51(6):1823-1838.

Back To Top