Skip to: Ook online mindfulness-interventie voor ouders van adolescenten en volwassenen met autisme blijkt effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Ook online mindfulness-interventie voor ouders van adolescenten en volwassenen met autisme blijkt effectief

Ouders die voor oudere autistische kinderen zorgen hebben vaak last van depressie, angst en stress. Met een interventie op basis van mindfulness-groepstrainingen blijken de deelnemers na de interventie minder depressieve- en stressklachten te hebben. Om praktische redenen kunnen lang niet alle families persoonlijk aan dit soort trainingen deelnemen. Daarom is een synchrone virtuele interventie ontwikkeld, die grotendeels met de klassikale training overeenkomt.

De deelnemers leerden mindfulness-vaardigheden zoals ademhalingsmeditatie, de bodyscan, mindful yoga en accepterend naar zichzelf kijken. Hoewel er redelijk veel drop-out was, namen de depressieve- en stressklachten af, ging men op een meer mindful manier met de kinderen om, was de zelfcompassie toegenomen en werd de zorglast als minder zwaar ervaren. Deze resultaten komen overeen met die van de klassikaal gegeven training.

Lees hier de samenvatting.

Lunsky et al. (2021). Group Virtual Mindfulness-Based Intervention for Parents of Autistic Adolescents and Adults. J Autism Dev Disord. 2021 Jan 9:1-11. Online ahead of print.

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7796683/ [gratis]
Fotocredit: Michael Nikhov op Pexels

Back To Top