Skip to: Online aangeboden op mindfulness principes gebaseerde interventie voor ouders van autistische adolescenten en volwassenen haalbaar en effectief

Kenniscentrum Phrenos website

Online aangeboden op mindfulness principes gebaseerde interventie voor ouders van autistische adolescenten en volwassenen haalbaar en effectief

Ouders die voor oudere autistische kinderen zorgen hebben vaak last van depressie, angst en stress. Uit de enige RCT naar de effectiviteit van mindfulness groepstrainingen voor ouders met oudere kinderen met ontwikkelingstoornissen, bleek dat de deelnemers na de interventie minder depressieve- en stress-klachten hadden. Lang niet alle families kunnen persoonlijk aan dit soort trainingen deelnemen. Daarom heeft de eerste auteur -die ook genoemde RCT heeft uitgevoerd- een synchrone virtuele interventie ontwikkeld, die grotendeels met de groepstraining uit de RCT overeenkomt. In dit exploratief Canadese evaluatieonderzoek (n=39 deelnemers; m.n. moeders) werd gekeken of de online mindfulness interventie haalbaar, acceptabel, nuttig en effectief was. Alle kinderen van de deelnemers hadden een diagnose in het autistische spectrum. De interventie was een aanpassing van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) en bestond uit 6 wekelijkse sessies van 90 minuten waaraan iedereen via een Zoom-verbinding gelijktijdig deelnam. De deelnemers leerden mindfulness vaardigheden zoals ademhalingsmeditatie, de body scan, mindful yoga en accepterend naar zichzelf kijken. Vóór, na en 3 maanden na de training werden de volgende meetinstrumenten afgenomen: de Depression, Anxiety & Stress Scale (DASS-21), de Five-Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), de Bangor Mindfulness Parenting Scale (BMPS), de Self-Compassion Scale-short form (SCS-SF), de Revised Caregiving Appraisal Scales (RCAS), de Positive Gain Scale (PGS). Ook werd de tevredenheid met de training uitgevraagd. De interventie was haalbaar, ook technisch gezien, maar er was redelijk veel drop out. De 21 deelnemers die de hele training afmaakten waren er zeer tevreden over. Ook nog na 3 maanden waren depressieve en stressklachten afgenomen, ging men  meer mindful met de kinderen om, was de zelfcompassie toegenomen en werd de zorglast als minder zwaar ervaren. Deze resultaten komen overeen met die van de eerder in-persoon gegeven training.
Lunsky Y, Albaum C, Baskin A, Hastings RP, Hutton S, Steel L, Wang W, Weiss J. (2021). Group Virtual Mindfulness-Based Intervention for Parents of Autistic Adolescents and Adults. J Autism Dev Disord. 2021 Jan 9:1-11. Online ahead of print.

Back To Top