Skip to: Naar een Rookvrije GGZ

Kenniscentrum Phrenos website

Naar een Rookvrije GGZ

Binnenkort start de zesde en laatste opleiding van het project Naar een Rookvrije GGZ. Laatste kans voor hulpverleners / medewerkers van GGZ en RIBW instellingen om tegen een gesubsidieerd bedrag opgeleid te worden tot een gecertificeerde Stoppen met Roken trainer!
Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in Nederland wordt veel gerookt, door cliënten én medewerkers. Mede door het vele roken is de levensverwachting van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen tientallen jaren korter dan de gemiddelde levensverwachting. GGZ inGeest vond dat dit niet langer kon. In 2010 startte deze instelling daarom een project om het stoppen met roken binnen de eigen instelling op de kaart te zetten. Fonds Psychische Gezondheid financierde dit project, dat een groot succes bleek. Het Fonds is van mening dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Bovendien is een goede gezondheid van groot belang voor een beter psychisch welbevinden. Cliënten binnen de pilot gaven aan dat zij óók gezond ouder willen worden. En dat zij genoten van de gezondheidswinst die het stoppen met roken opleverde.
Fonds Psychische Gezondheid en GGZ inGeest sloegen daarom de handen ineen om dit succesvolle pilotproject navolging te geven in andere GGZ- en RIBW-instellingen. We hebben het project ‘Naar een Rookvrije GGz!’ ontwikkeld en hier financiering voor geworven. Dit project geeft medewerkers van een GGZ- of RIBW-instelling de mogelijkheid om tegen een gesubsidieerd bedrag een opleiding te volgen. Met het certificaat van deze opleiding op zak worden deze medewerkers zelf gecertificeerde Stoppen met Roken trainers. Ze kunnen dan trainingen gaan geven binnen hun eigen instelling, aan rokende cliënten en rokende collega’s, samen in één groep. Uiteraard nemen cliënten en medewerkers deel op vrijwillige basis!
Binnenkort start de vijfde opleiding en zullen in totaal meer dan 65 medewerkers opgeleid zijn en trainingen (gaan) geven binnen hun eigen instelling. In totaal kunnen we zes opleidingen organiseren. Dat betekent dat 27 oktober de laatste opleiding start; de laatste kans om tegen een gesubsidieerd bedrag deze kwaliteitsopleiding te volgen (deze is ingeschreven in het kwaliteitsregister Stoppen met roken). Je kunt je nu inschrijven. Kijk op www.psychischegezondheid.nl/rookvrijeggz voor alle informatie. Je kunt ook contact opnemen met de projectleider: Heidi Heuvelman, h.heuvelman@fondspsychischegezondheid.nl, of 033-4218410.

Back To Top