Skip to: Masterclass Netwerk Vroege Psychose: Mis het niet!

Kenniscentrum Phrenos website

Masterclass Netwerk Vroege Psychose: Mis het niet!

Masterclass NVP ‘Vroeginterventie: hoe breder, hoe beter’ 10-2-2017 Utrecht

Vroege Psychosezorg is en blijft in beweging. Wie op de hoogte wil blijven van de laatste trends en discussies mag de Masterclass Vroege Psychose van 10 februari 2017 niet missen. Het thema is “Broadening the scope or focusing on Severe Mental Illness?” Onderwerp van gesprek zijn de transitiepsychiatrie – gaan we de schotten tussen jeugd-ggz en volwassenen-ggz slechten? – en de Headspace-pilot. In de ochtend is de voertaal Engels.
Keynotespreker is Alison Yung, van de University of Manchester. Zij heeft in het verleden het initiatief genomen om onderzoek te doen naar mensen met hoog risico voor psychose, geïndiceerde psychosepreventie en ontwikkelde de CAARMS (Comprehensive Assesment of At Risk Mental States). In haar lezing gaat zij in op het verbreden van de focus naar andere psychische aandoeningen.

Van VIP naar preventie van ernstige psychische aandoeningen

We kennen in Engeland en Nederland de Vroeg Interventie Psychoseteams. Nu komen er onder meer in Australië en Engeland initiatieven om breder te kijken. Verbreding van vroegsignalering en -interventie van andere ernstige / chronische psychische aandoeningen, bij jongeren en adolescenten, met name van bipolaire stoornissen en anorexia. Of zelfs verbreding van vroegsignalering en -interventie van alle psychiatrische aandoeningen bij jonge mensen van 14 tot 25 jaar, inclusief angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen (borderline, antisociale) en verslaving.

Jongeren en jong volwassenen

De meeste psychische aandoeningen ontstaan in de leeftijd van 14 tot 25 jaar. Jongeren die in behandeling zijn bij de Jeugd-ggz moeten zodra ze 18 worden overstappen naar een andere behandelaar in de volwassenenzorg. Dit zorgt vaak voor discontinuïteit die drop-out bevordert. Dit zijn twee verschillende plekken in de ggz. Er wordt gepleit voor een ggz-aanbod voor deze hele doelgroep. Dit wordt in Australië vormgegeven in de Headspace centra.

Headspace centra

Momenteel is er een pilot gestart met twee Headspace centra: één in Amsterdam en één in Maastricht. Het gezamenlijke doel is de doelgroep 12-25 jaar te bereiken. In beide steden wordt het centrum zo vormgegeven dat het in de stedelijke zorgcultuur past. Mogelijk leidt deze pilot tot uitbreiding over Nederland.
Meer informatie over het programma en inschrijven

Back To Top