Skip to: Volledig functioneel herstel (VFH) 7,5 jaar na een eerste psychose hangt meer samen met psychosociaal herstel na 14 maanden dan met remissie van symptomen

Kenniscentrum Phrenos website

Volledig functioneel herstel (VFH) 7,5 jaar na een eerste psychose hangt meer samen met psychosociaal herstel na 14 maanden dan met remissie van symptomen

Full Functional Recovery (FFR), of Volledig Functioneel Herstel (VHF), betekent bij mensen met een psychose of schizofrenie minimaal een terugkeer naar of verbetering van het sociale en beroepsmatige functioneren van vóór het optreden van de psychose(n). In deze Australische longitudinale studie werd bij een groep van 209 personen die een eerste psychose hadden doorgemaakt gekeken of er een verband is tussen VHF na 7,5 jaar en remissie van positieve en negatieve symptomen na 8 en 14 maanden. De uitkomsten zijn gemeten met de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), de Quality of Life Scale (QLS), de Schedule for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) en de Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS). De samenhang blijkt tamelijk ingewikkeld: remissie van zowel positieve als negatieve symptomen heeft een voorspellende waarde voor functioneel en beroepsmatig herstel na 14 maanden. Echter: alleen degenen die na 14 maanden een grote mate van psychosociaal herstel laten zien blijken VHF na 7,5 jaar te bereiken, ongeacht de mate van remissie van symptomen na 8 of 14 maanden (OR= 6,70). Alleen als initiële Symptomatische remissie wordt vertaald in functionele verbetering komt VHF in het vizier. Snel functioneel en sociaal herstel ná de eerste psychose lijkt te beschermen tegen de ontwikkeling van chronisch negatieve symptomen. Volgens de auteurs moeten er in het behandeltraject naast de farmacotherapeutische middelen ook zo snel mogelijk interventies worden aangeboden die gericht zijn op psychosociaal herstel.
Álvarez-Jiménez M, Gleeson JF, Henry LP,. Harrigan SM, Harris MG, Killackey E, Bendall S, Amminger GP, Yung AR, Herrman H, Jackson HJ & McGorry PD (2012). Road to full recovery: longitudinal relationship between symptomatic remission and psychosocial recovery in first-episode psychosis over 7.5 years. Psychological Medicine 42 (3), 595-606. T

Back To Top