Skip to: Vluchtelingen naar Westerse landen hebben verhoogd risico op niet-affectieve psychoses

Kenniscentrum Phrenos website

Vluchtelingen naar Westerse landen hebben verhoogd risico op niet-affectieve psychoses

Uit enkele meta-analyses is naar voren gekomen dat migranten een verhoogd risico op psychoses hebben. In deze Duitse systematische review en meta-analyse werd gezocht naar het relatieve risico (RR) van de incidentie van niet-affectieve psychoses (schizofrenie; schizoaffectieve stoornis; schizofreniforme stoornis) bij vluchtelingen. De volgende richtlijnen werden gevolgd: de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) en de Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology (MOOSE). De primaire uitkomstmaat was het gepoolde RR op niet-affectieve psychosen bij vluchtelingen in vergelijking met het RR bij de allochtone bevolking van het ontvangende land. Ook werden vergelijkingen gemaakt met niet-gevluchte migranten. In totaal werden 9 geschikte studies, waarbij 540.000 vluchtelingen betrokken waren, gevonden uit Denemarken, Zweden, Noorwegen en Canada. De heterogeniteit van de studies was groot. In vergelijking met niet-gevluchte migranten was het RR voor niet-affectieve psychoses bij vluchtelingen 1.43 (95%BI: 1.00-2.05). In vergelijking met de allochtone bevolking was het RR bij vluchtelingen 2.41 (95% BI: 1.51-3.85) en bij andere migranten 1.92 (95%BI: 1.02-3.62). Bij vluchtelingen is het risico op schizofrenie en andere niet-affectieve psychotische stoornissen significant toegenomen in vergelijking met zowel de allochtone bevolking als de ‘gewone’ migranten. Vluchtelingen zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van psychoses door een mogelijke combinatie van de volgende tegenslagen: traumatische levensgebeurtenissen, mensenrechten schendingen, sociale uitsluiting, armoede, beperkte toegang tot medische voorzieningen en beperkte mogelijkheden om aan het maatschappelijke leven deel te nemen.
Brandt L, Henssler J, Müller M, Wall S, Gabel D, Heinz A. (2019). Risk of Psychosis Among Refugees: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2019 Aug 14.

Back To Top