Skip to: Verband tussen cannabisgebruik enerzijds en slechtere kwaliteit van leven én minder psychosociaal functioneren anderzijds bij mensen met een psychotische stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

Verband tussen cannabisgebruik enerzijds en slechtere kwaliteit van leven én minder psychosociaal functioneren anderzijds bij mensen met een psychotische stoornis

Mensen met een psychotische stoornis gebruiken vaak cannabis. Ze zeggen dat ze cannabis gebruiken omdat ze daardoor makkelijker met anderen om kunnen gaan en zich er beter door voelen: zelfmedicatie om het psychosociale functioneren en de subjectieve kwaliteit van leven te verbeteren. In deze Nederlandse cohortstudie (N totaal= 2994; gemiddelde leeftijd 44,4 jaar) werd de hypothese getoetst dat cannabisgebruikende personen met een psychose wellicht op korte termijn zich beter voelen, maar dat langdurig cannabisgebruik een negatief effect heeft. De deelnemers komen uit de sinds 2006 lopende PHAMOUS (Pharmacotherapy Monitoring and Outcome Survey) cohortstudie. Ze hadden bij de eerste beoordeling een psychotische stoornis, ze werden in de periode 2014-2018 twee keer beoordeeld met een tussenpauze van 9 tot 15 maanden en er werd naar hun cannabisgebruik gevraagd. De kwaliteit van leven werd beoordeeld met de Manchester Short Assessment of Quality of Life (ManSA), psychosociaal functioneren met de Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) en symptomen met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS). Na de eerste beoordeling werd een onderscheid gemaakt tussen gebruikers (N=340) en niet-gebruikers (N=2654). Na de tweede beoordeling tussen blijvende gebruikers (N=255), gestopt met cannabisgebruik (N=85), recent begonnen met cannabisgebruik (N=83) en blijvende niet-gebruikers (N=2571). De analyses werden o.a. gedaan met behulp van multiple lineaire regressies. Bij de eerste beoordeling rookte slechts 11,4% van de deelnemers cannabis. De meeste gebruikers gebruikten al meer dan 10 jaar cannabis. Bij de eerste beoordeling hadden de cannabisgebruikers een lagere kwaliteit van leven (B=-2.93) dan de niet-gebruikers. Ze hadden slechter contact met familieleden, een slechtere financiële situatie, werden vaker beschuldigd van crimineel gedrag, maar ze hadden wel meer contact met vrienden. De gebruikers scoorden ook significant slechter op psychosociaal functioneren (B=1.03). Na de tweede beoordeling bleek dat de veranderingen in uitkomsten tussen blijvende gebruikers, stoppers, starters en niet-gebruikers niet significant verschilden. Op de korte termijn verandert er dus weinig.
Bruins J, Pijnenborg GHM; PHAMOUS investigators, Visser E, Castelein S. (2021). The association of cannabis use with quality of life and psychosocial functioning in psychosis. Schizophr Res. 2021 Feb;228:229-234.

Back To Top