Skip to: Uit review blijkt dat IMR een veelbelovende psychosociale interventie is

Kenniscentrum Phrenos website

Uit review blijkt dat IMR een veelbelovende psychosociale interventie is

Illness Management and Recovery (IMR) is in het kader van het grote nationale Amerikaanse project National Implementing Evidence-Based Practices (NIEBP) ontwikkeld. IMR is een psychosociale interventie gericht op het aanleren van zelfmanagement strategieën en het leren verwezenlijken van herstel doelen door personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). In dit Amerikaanse artikel wordt verslag gedaan van een systematische review naar de effecten op cliëntniveau en naar problemen bij de implementatie van IMR. Er werden 3 RCT’s, 3 quasi gecontroleerde studies en 3 pre-post trials gevonden. Daarnaast werden 16 implementatiestudies opgespoord. De uitkomsten in de effectstudies werden gemeten met de cliënt- en klinische versies van de speciaal ontwikkelde Illness Management and Recovery Scale (IMRS). Het blijkt dat zowel vanuit cliëntenperspectief als vanuit de observaties van de hulpverleners de deelnemers aan IMR significant hoger scoorden op de herstel en symptoomafname dan de controlegroep. Op enkele andere effectmaten waren de verbeteringen niet eenduidig. Een acceptabele implementatie van een modelgetrouw IMR programma vereist actieve ondersteuning vanuit de organisatie. De mate van dropout ( tussen de 20% en 30%) komt overeen met die van andere interventies. IMR is veelbelovend maar kan nog verbeterd worden.
McGuire AB, Kukla M, Green A, Gilbride D, Mueser KT, & Salyers MP (2014). Illness Management and Recovery: A Review of the Literature. Psychiatric Services 65 (2), 171-179.

Back To Top