Skip to: Speciaal mindfulness-programma is acceptabel en heeft gunstige uitwerking op emoties bij jongeren met een eerste psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Speciaal mindfulness-programma is acceptabel en heeft gunstige uitwerking op emoties bij jongeren met een eerste psychose

Uit onderzoek blijkt dat er mindfulness-gebaseerde interventies zijn die waardevol kunnen zijn bij de ‘acceptatie’ van een psychose en de stress kunnen verminderen. Recent is een speciaal op jongeren gericht mindfulness curriculum ontwikkeld dat gericht is op de integrale verbetering van sociale en emotionele competenties in verband met herstel: het Mindfullness Ambassador Program (MAP). MAP is een gestandaardiseerd groepsprogramma met 12 wekelijkse sessies van 1 uur, waarbij er elke keer een specifieke focus is (b.v. dankbaarheid oefenen, open staan, omgaan met conflicten), er zijn groepsdiscussies en er worden mindfulness vaardigheden getraind (b.v. mindful ademen, de body scan) en huiswerkopdrachten meegegeven. Het doel van deze Canadese pilot RCT (n=17; 18-35 jaar) was om te onderzoeken of MAP voor jongeren met een vroege psychose acceptabel is en eventueel positieve effecten heeft. Eén groep kreeg MAP (n=9) en de andere groep Treatment as Usual (TAU) (n=8). De primaire uitkomstmaat was of MAP acceptabel was voor deze doelgroep. Gemeten werd aanwezigheid bij sessies en de Client Satisfaction Questionnaire (CSQ-8) werd afgenomen. De secundaire uitkomstmaat was of het RCT-design haalbaar was bij deze interventie. Daarnaast werden er nog meetinstrumenten afgenomen om psychotische symptomen (SAPS; SANS), mindfulness vaardigheden (KIMS) en algemeen welzijn (RSRS; POMS; SFS) te meten. MAP bleek voor deze doelgroep erg acceptabel en men was er ook tevreden over (CSQ-8 score: 30.2). Het RCT-design was haalbaar. Verder bleek dat de MAP-groep na de interventie significant minder depressieve symptomen had en minder vermoeid was dan de controlegroep. MAP is een veelbelovende interventie voor jongvolwassenen met een eerste psychose.
MacDougall AG, Price E, Vandermeer MRJ, Lloyd C, Bird R, Sethi R, Shanmugalingam A, Carr J, Anderson KK, Norman RMG. (2018). Youth-focused group mindfulness-based intervention in individuals with early psychosis: A randomized pilot feasibility study. Early Interv Psychiatry. 2018 Oct 15.

Back To Top