Skip to: Sociale Hersteltherapie is effectief bij personen met een eerste psychose en grote beperkingen in sociaal functioneren in behandeling bij een VIP-team

Kenniscentrum Phrenos website

Sociale Hersteltherapie is effectief bij personen met een eerste psychose en grote beperkingen in sociaal functioneren in behandeling bij een VIP-team

Vóór de introductie van vroege interventie hulpverlening bij een eerste psychose (zoals in Nederland door de VIP-teams geboden wordt), was na 2 jaar slechts 15% van de patiënten sociaal hersteld, sinds de invoering is dat gestegen naar 40% tot 60%. Er is wel een subgroep met complexe psychische problemen en problemen met het sociale functioneren die vaak terug gaan naar de kindertijd. In deze Engelse RCT (n totaal=155) werd de effectiviteit getest van de door dezelfde onderzoeksgroep ontwikkelde sociale hersteltherapie. Het betreft cliënten met een niet-affectieve eerste psychose met ernstige sociale beperkingen (d.i. minder dan 30 uur per week gestructureerde activiteiten). De Sociale Hersteltherapie (SH) wordt in drie stappen aangeboden: a. een goede therapeutische relatie opbouwen en problemen inventariseren; b. in onderling overleg nieuwe sociale activiteiten voorbereiden; c. de cliënt gaat daadwerkelijk een gedragsexperiment aan. De deelnemers werden at random toegewezen aan SH + vroege interventie hulpverlening (SH+VI-groep) of alleen vroeg interventie hulpverlening (VI-groep). De primaire uitkomstmaat was de tijd besteed aan gestructureerde activiteiten na 9 maanden, zoals gemeten met de Time Use Survey (TUS). Er werd gemeten op baseline, na 9 en 15 maanden. Er werden naast de TUS nog 11 andere meetinstrumenten afgenomen o.a.: PANSS, Assessment of Negative Symptoms, Social Interaction Anxiety Scale (SIAS), Beck Depression Inventory-II, Beck Hopelessness Scale (BHS), Meaning in Life Questionnaire (MLQ) en de Adult Trait Hope Scale. In vergelijking met de VI-groep, werd de SH+VI-groep na 9 maanden geassocieerd met een extra toename van gestructureerde activiteiten van 8,1 uur (95%BI=2.5-13.6). De bijdrage van de sociale hersteltherapie is klinisch relevant. Door de grote mate van drop out in met name de VI-groep werd de vergelijking na 15 maanden lastiger.
Fowler D, Hodgekins J, French P, Marshall M, Freemantle N, McCrone P, Everard L, Lavis A, Jones PB, Amos T, Singh S, Sharma V, Birchwood M. (2018). Social recovery therapy in combination with early intervention services for enhancement of social recovery in patients with first-episode psychosis (SUPEREDEN3): a single-blind, randomised controlled trial. Lancet Psychiatry. Jan;5(1):41-50.

Back To Top