Skip to: Slachtoffers van kindermishandeling behalen een lager opleidingsniveau dan niet-mishandelde kinderen

Kenniscentrum Phrenos website

Slachtoffers van kindermishandeling behalen een lager opleidingsniveau dan niet-mishandelde kinderen

Uit de literatuur blijkt dat kindermishandeling ook invloed kan hebben op de cognitieve en intellectuele ontwikkeling van de slachtoffers. Kindermishandeling is een overkoepelende term en omvat kindermisbruik en kinderverwaarlozing. In deze Europese studie werd onderzocht welke associaties er zijn tussen enerzijds kindermishandeling bij een groep met een vroege psychose (N=829; 18-64 jaar; VP-groep) én een controlegroep uit de algemene bevolking (N=1283) en anderzijds cognitieve ontwikkeling, de hoogst afgeronde opleiding en het IQ. De data van de klinische groep komen van de European Gene-Environment Interactions (EU-GEI) studie die tussen 2010-2015 in een tiental landen, waaronder Nederland, liep. Bij alle deelnemers werd kindermishandeling gemeten met de Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) en cognitie met de Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-III). Opleidingsniveau werd bepaald op de hoogst afgeronde opleiding. Allerlei factoren die op het cognitieve functioneren invloed kunnen hebben, werden ook bij beide groepen opgespoord, zoals cannabisgebruik, sociale klasse en ontwikkeling in de kindertijd (confounders). Met behulp van lineaire regressie-modellen werden de associaties berekend. In vergelijking met de controlegroep was de VP-groep ongeveer drie maal zo vaak slachtoffer van kindermishandeling geweest (OR=3.39), dat gold voor zowel kindermisbruik (OR=3.17) als kinderverwaarlozing (OR=3.24). De VP-groep had gemiddeld één niveau lager als de hoogst afgeronde opleiding behaald dan de controlegroep. Gecorrigeerd voor het effect van de sociale klasse en het IQ bleek dat voor zowel de VP-groep als de controlegroep een duidelijke associatie gevonden werd tussen kindermishandeling (m.n. kinderverwaarlozing) en een lager opleidingsniveau. Alleen bij de controlegroep werd een robuuste associatie gevonden tussen kindermishandeling (m.n. kindermisbruik) en een lager IQ. Binnen de VP-groep werd onderscheid gemaakt tussen de affectieve en de non-affectieve psychose groep. Deelnemers met een niet-affectieve psychose die slachtoffer van kindermishandeling waren behaalden een lager opleidingsniveau dan de niet-slachtoffers. In de affectieve psychosegroep werd alleen een associatie gevonden tussen kinderverwaarlozing en lager behaald opleidingsniveau.
Sideli L, Schimmenti A, La Barbera D, La Cascia C, Ferraro L, Aas M, Alameda L, Velthorst E, Fisher HL, Caretti V, Trotta G, Tripoli G, Quattrone D, Gayer-Anderson C, Seminerio F, Sartorio C, Marrazzo G, Lasalvia A, Tosato S, Tarricone I, Berardi D, D’Andrea G, Arango C, Arrojo M, Bernardo M, Bobes J, Sanjuán J, Santos JL, Menezes PR, Del-Ben CM, Jongsma HE, Jones PB, Kirkbride JB, Llorca PM, Tortelli A, Pignon B, de Haan L, Selten JP, Van Os J, Rutten BP, Di Forti M, Morgan C, Murray RM; EU-GEI WP2 Group. (2022). Childhood Maltreatment, Educational Attainment, and IQ: Findings From a Multicentric Case-control Study of First-episode Psychosis (EU-GEI). Schizophr Bull. 2022 May 7;48(3):575-589.

Back To Top