Skip to: Significante associatie tussen seksueel misbruik in de kindertijd en het ontwikkelen van een affectieve psychose én hoge mate van cannabisgebruik

Kenniscentrum Phrenos website

Significante associatie tussen seksueel misbruik in de kindertijd en het ontwikkelen van een affectieve psychose én hoge mate van cannabisgebruik

In de literatuur zijn er veel aanwijzingen dat er een verband is tussen jeugdtrauma’s en een eerste psychotische episode (EPE), affectief disfunctioneren en middelengebruik. In het kader van de Italiaanse de GET UP (Genetics, Endophenotypes, Treatment: Understanding early Psychosis) PIANO (Psychosis: early Intervention and Assessment of Needs and Outcome)-trial werd onderzocht (n=345) in hoeverre er een verband is tussen traumatische ervaringen in de kindertijd (ernstig seksueel misbruik, ernstig fysiek misbruik, scheiding of dood van opvoeder) enerzijds en het optreden van affectieve psychoses en middelenmisbruik anderzijds. In de GET UP PIANO trial hebben alle deelnemers een psychose meegemaakt: 23% kreeg de ICD-10 code voor affectieve psychose en 77% de ICD-10 code voor niet-affectieve psychose (o.a. schizofrenie). De groep die jeugdtrauma’s had meegemaakt werd vergeleken met degenen die dat niet had. Informatie werd verzameld met de Childhood Experience of Care and Abuse-Questionnaire (CECA-Q) en de Cannabis Experiences Questionaire. Het percentage affectieve psychoses was bij de getraumatiseerden en de niet-getraumatiseerden gelijk: 24%. Echter: er werd een significante associatie gevonden tussen ernstig seksueel misbruik in de jeugd en affectieve psychose (chi-kwadraat=4.9; P=0.04). De getraumatiseerde groep had ook significant vaker cannabis ooit in het leven gebruikt in vergelijking met de niet-getraumatiseerde groep (68% vs. 41%; P=0.02). Dat gold ook voor het gebruik van heroïne (20% vs. 5%; P=0.02). Van het hele cohort van 345 deelnemers had 8% ernstig seksueel misbruik meegemaakt en 14% ernstig fysiek misbruik.
Tomassi S, Tosato S, Mondelli V, Faravelli C, Lasalvia A, Fioravanti G, Bonetto C, Fioritti A + GET UP Group. (2017). Influence of childhood trauma on diagnosis and substance use in first-episode psychosis. Br J Psychiatry. 211(3):151-156.

Back To Top