Skip to: Positief bekeken! Ontdek en train je talenten

Kenniscentrum Phrenos website

Positief bekeken! Ontdek en train je talenten

‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is een training ontwikkeld door, voor en in co-creatie met cliënten met mentale gezondheidsproblemen. De training is gebaseerd op de Positieve Psychologie en focust vooral op zaken die goed gaan bij de deelnemers, zonder te ontkennen dat er ook zaken niet goed gaan in het leven. Het richt zich op het (her)ontdekken en ontwikkelen van persoonlijke talenten en mogelijkheden om deze te kunnen benutten in de praktijk. Achterliggend doel van de training is het vergroten van empowerment en welbevinden van de deelnemers.

‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ onderscheidt zich van het huidige aanbod, omdat deze training niet vertrekt vanuit bepaalde ontwrichtende ervaringen of psychische aandoeningen (waarvan zij vervolgens vanuit hun eigen kracht en met eigen regie kunnen herstellen). De focus ligt op positieve eigenschappen en ervaringen. Door deze te benadrukken krijgen deze eigenschappen en ervaringen een grotere plaats in het persoonlijke leven. Door de eigen sterke punten in de praktijk toe te passen op verschillende levensgebieden, ervaar je een groter welbevinden. De focus ligt daarmee niet op herstel van een klacht in het bijzonder, maar op het vergroten van het welbevinden in het algemeen.

Voor het (her)ontdekken van talenten worden verschillende didactische werkvormen gebruikt waarbij er een balans is tussen individuele opdrachten en groepsopdrachten. Voor het inzetten van (her)ontdekte talenten en deze zodoende te ontwikkelen tot sterke kanten wordt gebruikgemaakt van de welbevindentheorie van Martin Seligman, de grondlegger van de Positieve Psychologie. Deze theorie maakt gebruik van vijf pijlers. Het invullen van deze pjlers draagt bij aan het welbevinden en levensgeluk.

De pijlers zijn:

1. Een plezierig leven, hierbij staat het ervaren van positieve emoties centraal
2. Een betrokken leven, hierbij staat het bereiken van een staat van flow centraal
3. Een zinvol leven, hierbij staat centraal dat je je onderdeel voelt van een groter geheel
4. Het aangaan van relaties waarbij het delen van positieve ervaringen centraal staat
5. Het bereiken van doelen waarbij zelfvolharding en commitment centraal staan

Deelnemers aan de training maken zelfgekozen doelen binnen deze levensgebieden en kiezen welke (her)ontdekte talenten en sterke kanten zij willen in zetten om deze doelen te bereiken. In meerdere bijeenkomsten wordt gewerkt aan het ontwikkelen van doelen, het (her)ontdekken van talenten en sterke kanten en het invulling geven aan de levensgebieden.

De training ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is in 2019 met subsidie van ZonMw ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, in nauwe samenwerking met (ex-)cliënten van GGzE. De training is in 2020 genomineerd voor de Nationale Zorginnovatieprijs en heeft in datzelfde jaar de Planetree Project Award voor de meest mensgerichte initiatieven in een gezonde omgeving in de ggz gewonnen.
Deze training wordt kostendekkend aangeboden door Stichting Positief bekeken.

Het werkboek ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’ is hier te downloaden.

Om de cursus te kunnen aanbieden zijn gecertificeerde trainers noodzakelijk. Het met goed gevolg deelnemen aan de opleiding tot trainer leidt tot een certificaat. U bent daarna gecertificeerd trainer van ‘Positief bekeken! Ontdek en train je talenten’.
Na deze training kunt u de training Positief bekeken! Ontdek en train je talenten verder implementeren in uw organisatie en zo nodig, samen met ons, doorontwikkelen. Dit door middel van het aanpassen van de training aan de doelgroep en/of betreffende organisatie. Zo rollen we de training SAMEN verder uit. Ook deze train de trainer opleiding wordt kostendekkend aangeboden.

Wil je opgeleid worden tot trainer van Positief bekeken! Ontdek en train je talenten? Kijk dan hier.

Meer informatie

Voor meer informatie over Stichting Positief bekeken! Zie de website: www.positiefbekeken.nl
Voor meer informatie over de training kunt u contact opnemen met Marion Vollenberg; info@positiefbekeken.nl

 

 

Back To Top