Skip to: Persoonlijk begeleider VIP-team kan meer invloed uitoefenen op leefstijl

Kenniscentrum Phrenos website

Persoonlijk begeleider VIP-team kan meer invloed uitoefenen op leefstijl

Personen met een psychotische stoornis leven over het algemeen korter dan gemiddeld en dat komt voor een deel door somatische ziekten die mede door leefstijlfactoren zijn veroorzaakt. De meeste personen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) worden begeleid door Vroege Interventie Psychose (VIP) teams. Een belangrijke component van de VIP-begeleiding bestaat uit assertief case management door een multidisciplinair team, waarbij elke cliënt een teamlid heeft dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van het behandelproces (dossierhouder; persoonlijke begeleider of case manager) en die persoonlijke begeleider biedt ook psychosociale interventies aan. In deze Ierse scoping review (27 studies; 10 landen) werd onderzocht in hoeverre de persoonlijke begeleiders van VIP-teams kunnen bijdragen aan een verbetering van de lichamelijke gezondheid van personen met EPE. Er werd voor de scoping review methode gekozen om zicht te krijgen op hoeveel over dit onderwerp gepubliceerd is, welke belangrijkste concepten ermee samenhangen en welke hiaten er zijn. De vijf stadia van Arskey en O’Malley (2005) om een scoping review proces te doorlopen werden gevolgd. Uit de 27 geïncludeerde studies kwamen drie factoren naar voren waarop de persoonlijke begeleider invloed kan hebben om de lichamelijke gezondheid van personen met EPE te verbeteren: 1. invloed op de ongezonde leefstijlkeuzes van de cliënt; 2. invloed op de effecten van de psychose; 3. invloed op de organisatorische barrières in de gezondheidszorg. Slechts enkele studies hadden uitkomsten over de beïnvloeding van de leefstijl en die waren gericht op het verminderen van comorbide drugsgebruik en het ter discussie stellen van ongezonde leefstijlfactoren zoals slecht dieet, te weinig bewegen en tabak- en alcoholgebruik. Op de andere twee factoren, die ook van invloed zijn op de leefstijl, zijn de persoonlijke begeleiders veel actiever. De cliënten van de VIP-teams hebben meer afname van symptomen, functioneren beter in sociale omgevingen en kunnen hun stoornis beter hanteren dan personen met EPE die niet door VIP-teams worden begeleid. De persoonlijke begeleider heeft ook een positieve invloed op een goede continuïteit van zorg, verbeterde kwaliteit van leven en verbeterde toegang tot andere vormen van zorg.
Lim J, McCombe G, Harrold A, Brown K, Clarke M, Hanlon D, Hennessy L, O’Brien S, Lyne J, Corcoran C, McGorry P, Cullen W. (2020). The role of key workers in improving physical health in first episode psychosis: A scoping review. L Early Interv Psychiatry. Mar 5.

Back To Top