Skip to: Personen met EPA hebben interne en externe barrières die veranderingen in hun ongezonde eetgewoontes moeilijk maken

Kenniscentrum Phrenos website

Personen met EPA hebben interne en externe barrières die veranderingen in hun ongezonde eetgewoontes moeilijk maken

Personen met een ernstige psychiatrische stoornis hebben interne en externe barrières die veranderingen in hun ongezonde eetgewoontes moeilijk maken

Gemiddeld leven personen met een ernstige psychiatrische stoornis 25 jaar korter dan de algemene bevolking. Cardiovasculaire ziektes zijn de belangrijkste doodsoorzaak. Eén van de risicofactoren voor deze ziekten is ongezond eten (naast roken, te weinig lichaamsbeweging en 2de generatie antipsychotica). In deze kwalitatieve Amerikaanse studie (N=31) werden psychiatrische patiënten geïnterviewd om er achter te komen wat ze onder gezond eten verstaan en welke interne en externe barrières zij ervaren bij eventuele pogingen om gezonder te gaan eten. De interne barrières zijn: negatief beeld van gezond voedsel, gezond voedsel wordt als minder smakelijk ervaren, moeilijk om ingesleten eetgewoonten te veranderen, soms wordt aan voedsel grote emotionele waarde toegekend en werken aan geestelijke gezondheid wordt soms belangrijker gevonden dan gezond gaan eten. De externe barrières zijn: gezond voedsel is moeilijk te krijgen en duurder, sociale omstandigheden hebben grote invloed over wat er gegeten wordt (in GGZ-instellingen wordt nog vaak ongezond eten aangeboden) en 2de generatie antipsychotica hebben ontstaan overgewicht als bijwerking.
Barre LK, Ferron JC, Davis KE & Whitley R (2011). Healthy Eating in Persons with Serious Mental Illnesses: Understanding and Barriers. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (4 ), 304–310.

Back To Top