Skip to: Personen in herstel die gaan werken in de GGz hebben op drie verschillende domeinen ondersteuning nodig

Kenniscentrum Phrenos website

Personen in herstel die gaan werken in de GGz hebben op drie verschillende domeinen ondersteuning nodig

In deze Amerikaanse literatuurstudie wordt in kaart gebracht welke praktijken er in de verschillende domeinen ontwikkeld en noodzakelijk zijn ter ondersteuning van personen in hun herstelproces die zelf gaan werken in de GGz. De auteurs onderscheiden drie domeinen, die moeten worden meegenomen voor een goede werkuitkomst: 1. Praktijken ter voorbereiding op werk; 2. Human Resources praktijken bij de werkgevers; 3. Organisatorische veranderingen op het niveau van de bedrijfscultuur. Behalve supported employment –dat een evidence-based praktijk is-, worden de meeste beschreven praktijken “emerging practices” en nog niet “best practices” genoemd. Het gaat o.a. om begeleid leren, vrijwilligerswerk verrichten (domein 1), goede functieomschrijvingen en begeleiding op het werk voor de in herstel zijnde werknemers (domein 2), betrokkenheid organiseren van de leiding, verandering van missie en beleid van de instelling (domein 3). Door een grote inzet van personen in herstel binnen de GGz kan de GGz een positieve verandering doormaken.
Wolf J, Lawrence LH, Ryan PM & Hoge MA (2010). Emerging Practices in Employment of Persons in Recovery in the Mental Health Workforce. American Journal of Psychiatric Rehabilitation, 13 (3), 189-207

Back To Top