Skip to: Oorzaak van afname van psychoses in UHR-populatie kan liggen in verhoogd bewustzijn van UHR-symptomen bij hulpverleners en algemene bevolking waardoor er eerder verwezen wordt

Kenniscentrum Phrenos website

Oorzaak van afname van psychoses in UHR-populatie kan liggen in verhoogd bewustzijn van UHR-symptomen bij hulpverleners en algemene bevolking waardoor er eerder verwezen wordt

In deze Australische studie wordt onderzocht of de steeds grotere afname van de overgang naar psychoses bij patiënten met een Ultra Hoog Risico op psychose (UHR) te maken kan hebben met een verandering in de verwijspatronen. De verwijzers en de verwijspatronen van een groot deel van de jongeren die tussen 2000 en 2004 naar de specialistische Personal Assessment and Crisis Evaluation (PACE) kliniek in Melbourne werden verwezen, werden vergeleken met soortgelijke data uit de periode 1995-1996 (n totaal=148). De verwijspatronen werden verkregen middels interviews met de patiënten. In de periode 2000-2004 was het gemiddeld aantal (hulpverlenings-)contacten voordat er naar de PACE werd verwezen1.93 en was de gemiddelde tijd tussen het begin van de symptomen en de verwijzing naar PACE 46,5 week. In het cohort uit 1995-1996 was het gemiddeld aantal contacten 2.36 en duurde het gemiddeld 85,8 weken voordat de verwijzing werd gedaan. De meeste verwijzingen kwamen in de periode 2000-2004 van het Jeugd Crisis Team en niet via de huisarts. Door een toenemende bekendheid met symptomen die kunnen wijzen op een beginnende psychose bij hulpverleners en de algemene bevolking is men er alerter op geworden en wordt er eerder naar de PACE verwezen. Hierdoor ontwikkelen UHR-patiënten wellicht minder vaak een psychose.
Wiltink S, Velthorst E, Nelson B, McGorry PM & Yung AR. (2015. Declining transition rates to psychosis: the contribution of potential changes in referral pathways to an ultra-high-risk service. Early Intervention in Psychiatry 9 (3), 200-6.

Back To Top