Skip to: Negatieve symptomen en Duur van Onbehandelde Psychose hebben veel invloed op ervaren kwaliteit van leven in eerste fase van een psychose

Kenniscentrum Phrenos website

Negatieve symptomen en Duur van Onbehandelde Psychose hebben veel invloed op ervaren kwaliteit van leven in eerste fase van een psychose

Tijdens een Eerste Psychotische Episode (EPE) heeft de ervaren kwaliteit van leven (KvL) invloed op de mate waarop cliënten aan behandelingen willen deelnemen. Omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van leven voor deze groep voor een groot deel samenhangt met de (psychotische) symptomen en de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP), werd in deze Amerikaanse meta-analyses (21 studies; 3992 cliënten) onderzocht welke associaties er gevonden worden tussen de verschillende soorten symptomen en de KvL (k=15) én tussen de DOP en de KvL (k=14). Uit de eerste meta-analyse bleek een significante negatieve correlatie (van -0.19 tot -0.33) tussen psychotische symptomen gemeten met de PANSS en de KvL. Dit betekent dat een lage kwaliteit van leven wordt geassocieerd met een toename van de ernst van de symptomen. Deze associatie was het sterkst bij negatieve symptomen en algemene psychopathologie. In de studies die ten grondslag lagen aan de meta-analyse werden verschillende KvL-meetinstrumenten gebruikt. In vergelijking met de andere gebruikte meetinstrumenten, bleek de Heinrichs-Carpenter QoL Scale het meest gevoelig voor de aanwezigheid van psychotische symptomen, met name voor negatieve psychotische symptomen. Het maakt dus erg uit welk meetinstrument gebruikt wordt. Uit de tweede meta-analyse bleek dat er een negatieve relatie is tussen de DOP en de KvL (r=-0.21; 95%BI: -0.32, -0.08). Dat betekent dat hoe langer een DOP duurt des te lager de KvL wordt. Omdat de presentatie van allerlei psychotische symptomen en de DOP de KvL beïnvloeden en de KvL weer invloed heeft op therapietrouw is het van belang bij dit soort symptomen zo vroeg mogelijk te interveniëren.
Watson P, Zhang JP, Rizvi A, Tamaiev J, Birnbaum ML, Kane J (2018). A meta-analysis of factors associated with quality of life in first episode psychosis. Schizophr Res. 2018 Dec;202:26-36.

Back To Top