Skip to: Na metacognitieve interventie kijken personen met een psychotische stoornis positiever naar hun ziekte

Kenniscentrum Phrenos website

Na metacognitieve interventie kijken personen met een psychotische stoornis positiever naar hun ziekte

Persoonlijk herstel is steeds meer gericht op het leven van een tevreden en zinvol leven mét de stoornis. Er zijn maar weinig personen met een psychotische stoornis die hun ervaringen en symptomen alleen maar negatief beoordelen. In deze Duitse RCT (n totaal=92) werden de effecten van een individuele cognitieve therapie, waarbij elementen van cognitieve gedragstherapie werden gecombineerd met metacognitieve training (MCT+) op de wijze waarop de patiënten naar hun stoornis kijken, in kaart gebracht (12 sessies; 6 weken). De controlegroep kreeg in dezelfde periode een digitaal cognitief trainingsprogramma aangeboden (CogPack). Er werd gemeten op baseline, na 6 weken en na 6 maanden. Psychopathologie werd gemeten met de Psychotic Symptom Rating Scales (PSYRATS) en de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS). De belangrijkste uitkomstmaat was de Subjective Sense in Psychosis Questionnaire (SUSE), die verschillende aspecten van de ervaring en de betekenis van psychoses meet. Verder werden afgenomen: de Rosenberg-schaal, de World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF en de Beck Cognitive Insight Scale (BCIS). Het bleek dat de patiënten in de MCT+ groep na de interventie een significant positievere houding ten opzichte van de consequenties van hun ziekte hadden dan de controlegroep. Dit betekent dat men de symptomen van de psychose positiever was gaan waarderen. Na 6 maanden was dit verschil er bijna niet meer. De MCT+ interventie had eveneens een gunstige invloed op het geven van betekenis aan het eigen leven. Er was een duidelijk verband tussen de psychose–ervaring negatief beoordelen enerzijds en depressie, gering gevoel van eigenwaarde en suïcidale gedachten anderzijds. Cognitieve inzichttraining kan bijdragen aan de innerlijke aanvaarding van de psychotische ervaring.
Moritz S, Mahlke CI, Westermann S, Ruppelt F, Lysaker PH, Bock T, Andreou C. (2017). Embracing Psychosis: A Cognitive Insight Intervention Improves Personal Narratives and Meaning-Making in Patients With Schizophrenia. Schizophr Bull. 44(2):307-316.

Back To Top