Skip to: Korte cognitieve psycho-educatieve workshop voor verzorgers van mensen met een eerste psychotische episode (EPE) kan positieve invloed hebben

Kenniscentrum Phrenos website

Korte cognitieve psycho-educatieve workshop voor verzorgers van mensen met een eerste psychotische episode (EPE) kan positieve invloed hebben

Familieleden van mensen met een psychose spelen vaak een belangrijke rol in de ondersteuning van de zorg van hun verwant. Uit onderzoek komt naar voren dat de verzorgers van mensen met een eerste psychotische episode (EPE) hun rol zwaar en stressvol vinden, wat tot depressie aanleiding kan geven, dat dan vervolgens weer een negatieve invloed kan hebben op het herstelproces van hun verwant met EPE. Vaak denken de verzorgers dat de psychose een chronische stoornis is. Er zijn al succesvolle interventies ontwikkeld om de opvattingen van de verzorgers over het beloop van de ziekte bij te sturen. Dat zijn tot nu tot programma’s met 6 of meer sessies. In deze Britse studie (n=149) werd de effectiviteit onderzocht van een kortdurende cognitieve groepsinterventie (3 sessies) die tot doel heeft de opvattingen over de aard van psychoses bij verzorgers meer realistisch te maken. Er werden drie workshops gegeven waarin door een psychiater en een psycholoog uitleg werd gegeven over symptomen, oorzaken en behandelingen van psychoses, er werd ingegaan op de behoeftes van de verzorgers en mogelijke copingstrategieën, en er werden verschillende benaderingen van verzorgen behandeld. Er was ruimte voor onderlinge discussie en er werden huiswerkopdrachten gegeven. Voor en na de interventie vulden de deelnemers een vragenlijst in met uitspraken over de aard en de consequenties van psychoses. Er bleek na de interventie een significante positieve verandering te zijn in hoe men dacht over wat de psychose voor hun verwant betekent, er waren veel minder verwijten naar zowel de verwant als zichzelf en men had een beter begrip van de stoornis. De deelnemers hadden ook meer vertrouwen om met de problemen die samenhingen met de psychose om te gaan.
Onwumere J, Glover N, Whittaker S, Rahim S, Chu Man L, James G, Khan S, Afsharzadegan R, Seneviratne S, Harvey R, Georgiades A, Raune D. (2018). Modifying illness beliefs in recent onset psychosis carers: Evaluating the impact of a cognitively focused brief group intervention in a routine service. Early Interv Psychiatry. 2018 Dec;12(6):1144-1150. Epub 2017 May 18.

Back To Top