Skip to: IPS én IPS plus cognitieve remediatie zijn effectiever én goedkoper dan reguliere vormen van arbeidsrehabilitatie

Kenniscentrum Phrenos website

IPS én IPS plus cognitieve remediatie zijn effectiever én goedkoper dan reguliere vormen van arbeidsrehabilitatie

Individuele Plaatsing en Steun (IPS) heeft zich de afgelopen 20 jaar als meest effectieve interventie om personen met ernstige psychische problemen weer op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk te helpen internationaal bewezen. Er zijn echter weinig kosteneffectiviteitsonderzoeken naar IPS gedaan. In deze Deense RCT (n=720 totaal) werden de kostenutiliteit, uitgedrukt in Quality Adjusted Life Years (QALY), én de kosteneffectiviteit van IPS, gemeten naar het aantal uren regulier betaald werk, onderzocht. Cliënten uit de ambulante ggz, met diagnoses als schizofrenie, bipolaire stoornis of ernstige depressieve stoornis, werden at random toegewezen aan de drie armen van de RCT: IPS (n=243), IPS aangevuld met cognitieve remediatie training (IPSE) (n=238) en reguliere arbeidsrehabilitatie ondersteuning (SAU) (n=239). De metingen waren op baseline en na 18 maanden. Alle deelnemers werden beoordeeld met de Schedules for Clinical Asssessment in Neuropsychiatry. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven werd gemeten met de EuroQol (EQ-5D). De kosteneffectiviteit werd berekend in Incrementele Kosten-Effectiviteits-Ratios (ICERs): de verhouding van het verschil in kosten en het verschil in effecten tussen interventies. De ICER geeft weer wat interventie A meer kost dan interventie B, voor het extra effect van interventie A ten opzichte van interventie B. De data over de kosten kwamen uit het Deense Nationale Patiëntenregister, het National Health Service Register en de Pharmaceutical Database. Het bleek dat zowel IPS als IPSE goedkoper en effectiever waren dan het reguliere Deense arbeidsrehabilitatie aanbod: IPS was €9.543 goedkoper dan SAU en IPSE was €7.288 goedkoper dan SAU. Dit zijn statistisch significante verschillen. Bij de IPS-groep en de IPSE-groep waren de QALY’s na 18 maanden toegenomen. De ICER’s leverden geen statistisch significante verschillen op, maar er was een duidelijke tendens te zien dat de IPS en de IPSE interventies effectiever waren dan de SAU met betrekking tot QALY’s en het aantal gewerkte uren op de reguliere arbeidsmarkt of het aantal uren dat een opleiding was gevolgd.
Christensen TN, Kruse M, Hellström L, Eplov LF. (2020). Cost-utility and cost-effectiveness of individual placement support and cognitive remediation in people with severe mental illness: Results from a randomized clinical trial. Eur Psychiatry. 2020 Dec 21;64(1):e3.

Back To Top