Skip to: Integratie concepten wellness, herstel en zelfmanagement heeft meerwaarde voor psychiatrische patiënten

Kenniscentrum Phrenos website

Integratie concepten wellness, herstel en zelfmanagement heeft meerwaarde voor psychiatrische patiënten

In dit artikel wordt de betekenis van de concepten wellness, recovery (herstel) en zelf-management uitgelegd en worden vier projecten beschreven waarin deze drie benaderingen geïntegreerd aan chronisch psychiatrische patiënten worden aangeboden. Deze drie benaderingen hebben gemeen dat ze op gezondheid gericht zijn en niet op de ziekte of stoornis. Centraal staat de empowerment van de cliënt. Wellness komt uit de sfeer van de alternatieve geneeskunde en kan worden opgevat als de permanente en bewuste inspanning om gezond te blijven en de hoogst mogelijke vorm van welzijn te bereiken. Recovery (herstel) komt oorspronkelijk uit de sfeer van de AA-beweging en wordt nu opgevat als de mogelijkheid voor personen met een ernstige stoornis (ziekte) om een volledig en bevredigend leven te leiden. Zelf-management komt uit de sfeer van de chronische somatische ziekten en is gebaseerd op het concept van ‘self-efficacy’ d.w.z. het vertrouwen dat iemand heeft in zijn vermogen om met de eigen gezondheidsproblemen om te gaan. Bij de volgende programma’s worden de drie benaderingen geïntegreerd: Wellness Recovery Action Plan (WRAP) – zelf-management als centraal element voor herstel; Mutual Support Programs – nadruk op de waarde van peers voor recovery en zelf-management; A Statewide Peer Wellness Initiative – wellness toegevoegd aan ondersteuning door ervaringsdeskundigen; Health and Recovery Peer (HARP) Project – aanpassen van zelf-management programma voor personen met ernstige psychiatrische stoornis.
Sterling EW, Von Esenwein SA, Tucker S, Fricks L & Druss BG (2010). Integrating Wellness, Recovery, and Self-management for Mental Health Consumers. Community Mental Health Journal 46 (2), 130-138

Back To Top