Skip to: Inhoud psychotische symptomen verandert als zich psychose ontwikkelt bij UHR

Kenniscentrum Phrenos website

Inhoud psychotische symptomen verandert als zich psychose ontwikkelt bij UHR

Er is veel aandacht voor de overgang naar een volledige psychose bij de groep met een Klinisch Hoog Risico (KHR) op een eerste psychose, maar er is nog maar weinig onderzoek naar de veranderingen van de inhoud van de symptomen bij deze groep. In dit Canadees-Amerikaanse onderzoek (N=67) werden bij een KHR-groep die een Eerste Psychotische Episode (EPE) ontwikkelde de kwalitatieve veranderingen van de inhoud van de symptomen nauwgezet gevolgd. Alle deelnemers waren betrokken bij de North American Prodrome Longitudinal Study 2 (NAPLS2). De Structured Interview for Psychosis-Risk Syndromes (SIPS) werd gebruikt om de KHR-criteria te bepalen. De positieve symptomen werden geëvalueerd met de Scale of Prodromal Symptoms (SOPS). Uitgebreide klinische vignetten werden op baseline en na overgang naar klinische psychose samengesteld. De zwakke/gedempte (“attenuated”) psychotische symptomen werden beoordeeld met de Content of Attenuated Positive Symptoms Codebook (CAPS). De CAPS onderscheidt 4 groepen van zwakke positieve symptomen: 1. Ongebruikelijke gedachten; 2. Achterdochtige ideeën; 3. Grandioze ideeën; 3. Abnormale perceptuele gewaarwordingen. In het proces naar de overgang naar de EPE werden op twee domeinen veranderingen waargenomen: I. De inhoud van de symptomen was in het begin vaag en weinig intens en deze werden steeds specifieker, concreter en ernstiger; in totaal werden van dit fenomeen 14 thema’s gevonden; b.v. ‘van zich afvragen of iemand zijn gedachten kon lezen, tot geloven dat een kracht van buiten gedachten in zijn hoofd zette’; II. De tweede verandering was dat zich bij de overgang nieuwe symptomen voordeden; van dit fenomeen werden 12 thema’s gevonden b.v. ‘geloven dat een van haar armen geen deel van haar lichaam was’. Veranderingen van de inhoud van de symptomen kunnen indicaties zijn voor een overgang naar een psychose.
Marshall C, Lu Y, Lyngberg K, Deighton S, Cadenhead KS, Cannon TD, Cornblatt BA, McGlashan TH, Perkins DO, Seidman LJ, Tsuang MT, Walker EF, Woods SW, Bearden CE, Mathalon D, Addington J. (2019). Changes in symptom content from a clinical high-risk state to conversion to psychosis. Early Interv Psychiatry. Apr;13(2):257-263.

Back To Top