Skip to: In de ontwikkeling van negatieve symptomen zijn vanaf het begin drie aparte groepen (klassen) te onderscheiden

Kenniscentrum Phrenos website

In de ontwikkeling van negatieve symptomen zijn vanaf het begin drie aparte groepen (klassen) te onderscheiden

Negatieve symptomen zijn een essentieel kenmerk van psychoses en schizofrenie en kunnen in verloop van tijd variëren. In deze Chinese studie (n=138) werd een cohort met een Eerste Psychotische Episode (EPE) op basis van een individueel ontwikkelingstraject met betrekking tot negatieve symptomen 13 jaar lang gevolgd. Door op baseline, na 1, 2 en 3 jaar symptomen te meten konden met behulp latente klasse analyse (LCGA) na 3 jaar drie aparte klassen onderscheiden worden. Na 13 jaar werden de negatieve symptomen en functionele uitkomsten nogmaals gemeten. De volgende meetinstrumenten werden gebruikt: de Chinese-bilingual Structured Clinical Interview for DSM-IV (Axis I, Patient version) (CB-SCID-I/P); de Premorbid Adjustment Scale (PAS); de Interview for Retrospective Assessment of the Onset of Schizophrenia; de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS); de High Royds Evaluation of Negativity Scale (HEN); de Montgomery–Asberg Depression Rating Scale (MADRS); een batterij met cognitieve testen. Na 13 jaar werden de PANSS, de Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) en de Global Assessment of Functioning (GAF) afgenomen. Het bleek dat de drie te onderscheiden latente klassen met ontwikkelingstrajecten van negatieve symptomen ook na 13 jaar nog te vinden waren: 1. Klasse met minimaal-stabiel traject (60% van het cohort): d.i. relatief weinig negatieve symptomen die zeker niet toenemen; 2. Klasse met mild-stabiel traject (29% van het cohort): d.i. patroon van milde negatieve symptomen met enige fluctuaties tijdens eerste drie jaar; 3. Klasse met hoog-toenemend traject (11% van het cohort): d.i. patroon van hoog niveau van negatieve symptomen op baseline, die in loop van 3 jaar langzaam nog erger worden. Patiënten in de hoog-toenemende klasse hadden significant een slechtere premorbide aanpassing, op baseline meer depressieve symptomen en functioneerden cognitief slechter dan patiënten in het minimaal-stabiel traject. De subgroep van klasse 3 heeft vanaf het begin extra hulp nodig om de negatieve symptomen aan te pakken.
Chang WC, Ho RWH, Tang JYM, Wong CSM, Hui CLM, Chan SKW, Lee EMH, Suen YN, Chen EYH. (2018). Early-Stage Negative Symptom Trajectories and Relationships With 13-Year Outcomes in First-Episode Nonaffective Psychosis. Schizophr Bull. 2018 Aug 14.

Back To Top