Skip to: Hoe modelgetrouwer het Strenghts Model Case Management (SMCM) wordt toegepast, des te positiever zijn de uitkomsten

Kenniscentrum Phrenos website

Hoe modelgetrouwer het Strenghts Model Case Management (SMCM) wordt toegepast, des te positiever zijn de uitkomsten

Strenghts Model Case Management (SMCM) is al in de jaren 1980 ontwikkeld en legt vooral de nadruk op de sterke punten van de cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis, op wat ze nog wel kunnen. In deze Amerikaanse studie werd voor het eerst gekeken naar verbanden tussen cliënt uitkomsten (N=953) -zoals aantal ziekenhuisopnamen, aantal dagen regulier betaald werk, aantal dagen schoolbezoek en al dan niet zelfstandig wonen- en de mate waarop SMCM modelgetrouw werd toegepast, gemeten met de SMCM getrouwheidsschaal. In 14 case management teams werden over een periode van 18 maanden vier metingen en tellingen verricht. Er werd een statistisch significante associatie gevonden tussen enerzijds een toename van de getrouwheidsscores en anderzijds een afname van het aantal opnames, een toename van het aantal dagen regulier betaald werk en een toename van het aantal dagen dat een opleiding werd gevolgd. Voor al dan niet zelfstandig wonen werd geen verband gevonden. Een modelgetrouwe invoering van SMCM kan bijdragen aan het versterken van het herstelproces.
Fukui S, Goscha R, Rapp CA, Mabry A, Liddy P & Marty D (2012). Strengths Model Case Management Fidelity Scores and Client Outcomes. Psychiatric Services 63 (7), 708-710.

Back To Top