Skip to: Gezamenlijke ontwikkeling van cursus door studenten en docenten herstelacademie draagt bij aan herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Gezamenlijke ontwikkeling van cursus door studenten en docenten herstelacademie draagt bij aan herstel

Een Recovery College (Herstelacademie) is een leeromgeving voor mensen die persoonlijk ervaring hebben met uitdagingen op het psychische en/of verslavingsvlak en willen werken aan hun herstel. Het idee is dat deelnemers zich beter leren ontwikkelen binnen een omgeving met mensen met gelijksoortige ervaringen, soms met en soms zonder bijdragen van hulpverleners en anderen. De afgelopen jaren zijn er in de UK, Australië en de VS (N.B. en ook in Nederland) in het kielzog van de herstelbeweging allerlei soorten Recovery Colleges opgezet. Over het algemeen is een Recovery College een samenwerkingsverband tussen mensen met persoonlijke en professionele ervaring met psychische problemen, wordt het georganiseerd als een hogeschool, is het expliciet geen vervanging voor behandeling of een reguliere opleiding en is het gebaseerd op herstelprincipes. Er is nog weinig expliciet onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Recovery Colleges. In dit kwalitatieve Engelse onderzoek (n=13) werd onderzocht hoe studenten (mensen in herstel van een psychische stoornis), ervaringsdeskundige docenten, hulpverleners en een universitair docent het ervoeren om gezamenlijk op een herstelacademie een cursus over ‘Veerkracht Opbouwen’ te ontwikkelen, uit te voeren en te volgen. De data werden verzameld middels interviews en ‘producten’ die de tijdens het proces gemaakt werden (flipovers met opmerkingen; huiswerk documentatie). Er kwamen drie thema’s bovendrijven: 1. De vroegere ervaringen van de studenten en de docenten (met ggz-problemen); alle deelnemers vonden dat ze gerespecteerd werden en hun deel aan de cursus konden bijdragen; 2 Gezamenlijke bijdragen van studenten, docenten, hulpverleners en universitair docent; de educatieve omgeving werd door de studenten als versterkend ervaren; 3. De methodes die in de cursus werden gebruikt en de educatieve leeromgeving. Er werd veel gebruik gemaakt van de ervaringen en beleving van de studenten.
Cameron J, Hart A, Brooker S, Neale P, Reardon M. (2018). Collaboration in the design and delivery of a mental health Recovery College course: experiences of students and tutors. J Ment Health. 2018 Aug;27(4):374-381.

Back To Top