Skip to: Geïntegreerde algemeen medische én psychiatrische zelfmanagement-interventies zijn veelbelovend

Kenniscentrum Phrenos website

Geïntegreerde algemeen medische én psychiatrische zelfmanagement-interventies zijn veelbelovend

Vroegtijdige sterfte bij personen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) is voor een deel toe schrijven aan niet goed behandelde algemeen medische en psychiatrische ziektes. Om hieraan tegemoet te komen zijn er zelfmanagement interventies ontwikkeld. Interventies die op één van beide condities gericht zijn, zijn vaak niet voldoende omdat medische en psychiatrische symptomen met elkaar verbonden zijn. In deze Amerikaanse systematische review (n=15) werd alle evidentie verzameld en beoordeeld over geïntegreerde zelfmanagement interventies (interventies gericht op zowel algemeen –chronische- medische als psychiatrische ziektes) teneinde de haalbaarheid en potentiële effectiviteit vast te stellen. Geïncludeerd werden RCT’s, pre-post designs en secundaire data-analyses. De methodologische kwaliteit werd bepaald m.b.v. de Methodological Quality Rating Scale (MQRS). In de 15 geïncludeerde studies zijn 9 interventies beschreven: automatische telehealth, Health and Recovery program (HARP), Helping Older People Experience Success (HOPES), Integrated Illness Management and Recovery (I-IMR), Life Goals Collaborative Care (LGCC), Living Well, Norlunga Chronic Disease Self-Management program, Paxton House, Targeted Training in Illness Management (TTIM). De meeste studies vonden geen harde klinische effectiviteit van de interventies vanwege methodologische beperkingen. Er werd wel steun gevonden voor de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en voorlopige klinische effectiviteit met betrekking tot het versterken van de kennis van zelfmanagement vaardigheden bij de deelnemers, van positieve veranderingen in houding en gedrag ten aanzien van het managen van ziektes en het minder gebruik maken van acute hulpverlening.
Whiteman KL, Naslund JA, DiNapoli EA, Bruce ML, Bartels SJ. (2016). Systematic Review of Integrated General Medical and Psychiatric Self-Management Interventions for Adults With Serious Mental Illness. Psychiatr Serv. 67(11), 1213-1225.

Back To Top