Skip to: Functioneel herstel neemt niet extra toe door uitbreiding van VIP-interventie met drie jaar voor cliënten met een Eerste Psychotische Episode (EPE)

Kenniscentrum Phrenos website

Functioneel herstel neemt niet extra toe door uitbreiding van VIP-interventie met drie jaar voor cliënten met een Eerste Psychotische Episode (EPE)

EPE-cliënten krijgen vaak in de eerste twee jaar van de behandeling een speciale Vroege Interventie bij Psychose (VIP) interventie. Uit een meta-analyse blijkt dat VIP-deelnemers significant betere vooruitzichten hebben op het vinden van werk of het vervolgen van een opleiding dan degenen die een reguliere behandeling krijgen (RR=1.13). Over de effecten op de functionele uitkomsten van het verlengen van de VIP-interventie bestaat nog weinig duidelijkheid. In deze Canadese RCT (N totaal=220 cliënten; 14-35 jaar) kreeg één groep na de reguliere VIP-behandeling nog drie jaar extra dezelfde intensieve VIP-begeleiding (VIP-groep) en de andere groep kreeg reguliere psychiatrische hulpverlening (Controle groep) aangeboden. Er waren twee uitkomstmaten: 1. de cumulatieve tijd doorgebracht in functioneel herstel zoals gemeten met de halfjaarlijks afgenomen Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS); bij een score boven de 60 is er sprake van functioneel herstel; 2. al dan niet werk hebben of een opleiding volgen bij de laatste meting (na 5 jaar). Verder werd onderzocht welke factoren een voorspellende waarde hadden op de functionele uitkomsten. De analyses werden met o.a. multiple lineaire regressie modellen uitgevoerd. Het bleek dat de twee groepen niet significant verschilden in de totale tijd die in functioneel herstel was doorgebracht (VIP -groep: gemiddeld=50,17 weken vs. Controlegroep: gemiddeld=46,18 weken). Tussen beide groepen was geen significant verschil met betrekking tot werk hebben of een opleiding volgen na 5 jaar: VIP-groep: 60,4% vs. Controlegroep: 68,8%. IPS was niet voor alle VIP-cliënten toegankelijk en helemaal niet voor de Controlegroep. Een derde van de onderzoeksgroep bleef na 5 jaar zonder werk. Tussen beide groepen werden geen verschillen gevonden in de veranderingen in de SOFAS-scores en in de werk- of opleidingsstatus door de tijd. De SOFAS-scores waren tussen jaar 2 en jaar 5 stabiel. Drie factoren hadden een significante correlatie met een grotere mate van functioneel herstel: a. de duur van de remissie van symptomen; b. middelbare school afgemaakt; c. geen middelengebruik.
Mustafa SS, Malla A, Joober R, Abadi S, Latimer E, Schmitz N, Jarvis GE, Margolese HC, Casacalenda N, Abdel-Baki A, Iyer SN. (2021). Unfinished business: Functional outcomes in a randomized controlled trial of a three-year extension of early intervention versus regular care following two years of early intervention for psychosis. Acta Psychiatr Scand. 2022 Jan;145(1): 86-99. Epub 2021 Oct 19.

Back To Top