Skip to: Er moet meer onderzoek worden opgezet naar op herstel gerichte hulpverlening in psychiatrische ziekenhuizen

Kenniscentrum Phrenos website

Er moet meer onderzoek worden opgezet naar op herstel gerichte hulpverlening in psychiatrische ziekenhuizen

In deze Canadese review wordt de weinige literatuur besproken die specifiek gaat over op recovery gebaseerde hulpverlening in psychiatrische ziekenhuizen. Volgens de auteurs is de herstelbeweging vooral gericht op ambulante praktijken. Toch krijgt een groot deel van de psychiatrische patiënten nog steeds te maken met intramurale zorg. De auteurs vonden in totaal 27 artikelen waarin iets gezegd wordt over herstelprincipes op zalen in psychiatrische ziekenhuizen. De meeste zijn beschrijvend of werken zonder controle groepen. Er zijn enkele studies om de kwaliteit te verbeteren door het inzetten van ex-patiënten, door rollen spelen of het geven van trainingen in herstelprincipes aan het personeel. Toch blijft dit een onderontwikkeld gebied. De auteurs roepen de hulpverleners en beleidsmakers op meer werk te maken van een op herstelprincipes gebaseerd systeem in psychiatrische ziekenhuizen.
Kidd SA, McKenzie KJ & Virdee G (2014). Mental Health Reform at a Systems Level: Widening the Lens on Recovery-Oriented Care. Canadian Journal of Psychiatry 59 (5), 243-249.

Back To Top