Skip to: Er is een duidelijk verband tussen coping stijl en remissie van symptomen na één jaar bij personen met schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

Er is een duidelijk verband tussen coping stijl en remissie van symptomen na één jaar bij personen met schizofrenie

Bij personen met psychotische ervaringen (en schizofrenie) kunnen twee tegengestelde coping strategieën onderscheiden worden: 1. Integrerende stijl waarbij de patiënt de ziekte als een deel van zijn eigen leven beschouwt; 2. Afsluitende stijl waarbij de patiënt afstand neemt van de symptomen en ze los van zichzelf beschouwt; deze stijl wordt geassocieerd met negatieve ervaringen in de kindertijd. In deze Nederlandse studie (N=103) wordt bekeken of er een verband is tussen een integrerende recovery stijl en remissie van schizofrenie één jaar na de 0-meting. De effecten van derecovery stijl (gemeten met de Recovery Style Questionnaire –RSQ) worden ook vergeleken met die van de therapeutische relatie (gemeten met de Working Alliance Inventory -WAI) en die van het ziekte-inzicht (gemeten met Insight Scale-IS). Het blijkt dat er een significant verband is tussen de mate waarin iemand een integrerende recovery stijl hanteert en de mate waarin de symptomen na één jaar zijn afgenomen. Dat verband wordt niet gevonden bij de sterkte van de symptomen bij 0-meting, de therapeutische relatie en het ziekte-inzicht.
Staring ABP, Van der Gaag M & Mulder CL (2011). Recovery Style Predicts Remission at One-Year Follow-Up in Outpatients With Schizophrenia Spectrum Disorders. Journal of Nervous & Mental Disease. 199(5), 295-300.

Back To Top