Skip to: Een op principes van yoga gebaseerde interventie verbetert executieve controle en slaapfuncties bij jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Kenniscentrum Phrenos website

Een op principes van yoga gebaseerde interventie verbetert executieve controle en slaapfuncties bij jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis

Geest-Lichaam Praktijken (GLPs) (zoals yoga en mindfulness) ondersteunen zelfregulatie door top-down de executieve functie én bottom-up autonome regulatie te beïnvloeden. Ook bij de nieuwe ontwikkelingen in de Cognitieve GedragsTherapie (CGT) worden technieken uit de GLPs steeds meer toegepast, zoals Progressive Muscle Regulation. Uit de literatuur blijkt dat die oefeningen een gunstige invloed kunnen hebben op executieve functies en emotieregulatie. In deze Australische RCT (N=61; 31 in interventiegroep; 30 in wachtlijst-controlegroep) werd voor het eerst het effect onderzocht van een op de principes van yoga gebaseerde interventie op de executieve functies en de emoties bij kinderen (8-12 jaar) met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De interventie bestond uit 6 wekelijkse groepssessies van 1 uur. Een van de ouders van elk kind was ook aanwezig. Er was aandacht voor ademhalingsoefeningen en mindfulness technieken. Op baseline werden afgenomen: de Autism Diagnostic Observation Schedule-Second Edition (ADOS-2); de Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI-II); de Checklist for Autism Spectrum Disorder (CASD), door ouders ingevuld. De volgende uitkomstmaten werden op baseline, na de interventie en 6 weken daarna afgenomen: de Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF-2) (primaire uitkomstmaat; door ouders ingevuld); de Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ), de Anxiety Scale for Children-Autism Spectrum Disorder-parent version, de Goal Attainment Scale (GAS) (door ouders ingevuld); de Emotion Awareness Questionnaire (EAQ) en de Anxiety Scale for Children-Autism Spectrum Disorder-self-report. De data werden zoveel mogelijk in de effectmaat Cohen’s d uitgerekend. In vergelijking met de controlegroep bleek volgens de ouders dat meteen na afloop van de yoga-interventie hun kinderen veel meer controle over hun executieve functies (emotie- en cognitieve regulatie) hadden (-2.61; d=-0.39), en die bleek in de follow-up ook nog aanwezig (-4.17; d=-0.59). Ook werd een gunstige invloed op slaapproblemen gemeld.
Tanksale R, Sofronoff K, Sheffield J, Gilmour J. (2020). Evaluating the effects of a yoga-based program integrated with third-wave cognitive behavioral therapy components on self-regulation in children on the autism spectrum: A pilot randomized controlled trial. Autism. 2020 Nov 25: Online ahead of print.

Back To Top