Skip to: Deelnemers zijn tevreden over nieuw Recovery Center in New York dat als een opleidingsinstituut georganiseerd is

Kenniscentrum Phrenos website

Deelnemers zijn tevreden over nieuw Recovery Center in New York dat als een opleidingsinstituut georganiseerd is

Amerikaanse Recovery Centra bieden een nieuw model voor het aanbieden van op herstel gerichte interventies voor personen met ernstige psychiatrische aandoeningen. In dit artikel worden een proces- en een kwalitatieve evaluatie gegeven van het in 2008 in New York opgerichte Pathways Resource Center. Het project is gericht op bewoners van begeleide woonvormen en gaat uit van de filosofie dat deze bewoners zo onafhankelijk als mogelijk zouden moeten leven. Het Center biedt op vaste tijden onderwijs in klassen aan op het gebied van omgaan met computers, bijscholing tot eindexamenniveau middelbare school, ondersteuning bij zoeken naar werk, leren communiceren, leren koken alsmede klinische herstel groepen: harm reductie klassen, angst management groep en een herstelgroep. Iedereen die op tijd komt krijgt óf vrij openbaar vervoer op het traject van huis naar Center óf gratis lunch. De data voor de evaluaties werden o.a. verzameld via focus groepen van deelnemers. De deelnemers voelen zich erg thuis op het Pathways Resource Center en zien de aanboden activiteiten als een belangrijke stap op weg naar verder herstel. De auteurs vermoeden dat de Recovery Centers op korte termijn een best pratice zullen worden.
Whitley R & Siantz E (2012). Recovery Centers for People With a Mental Illness: an Emerging Best Practice? Psychiatric Services 63 (1), 10-12.

Back To Top