Skip to: De psychometrische eigenschappen van de Questionnaire about the Process of Recovery (QPR) zijn goed

Kenniscentrum Phrenos website

De psychometrische eigenschappen van de Questionnaire about the Process of Recovery (QPR) zijn goed

Het herstelproces bestaat uit kernprocessen op vijf domeinen: verbondenheid, hoop, identiteit, betekenis en empowerment (acroniem in het Engels: CHIME). Er is slechts één meetinstrument dat veranderingen in al deze domeinen meet: de Questionnaire about the Process of Recovery (QPR). Er is nog maar weinig psychometrisch onderzoek naar de QPR gedaan. In deze Engelse studie werd de latente structuur, de betrouwbaarheid en de validiteit van de QPR onderzocht bij 335 personen die een psychose hebben meegemaakt. Uit de factoranalyse kwam naar voren dat 7 van de 22 items van de QPR redundant zijn, zodat volstaan kan worden met 15 items. De betrouwbaarheid van de QPR is groot met een Cronbach’s alfa van 0.933. Om de validiteit en de voorspellende waarde met betrekking tot herstel te meten werden verbanden tussen de QPR en de volgende meetinstrumenten in kaart gebracht: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANNS), de Psychotic Symptom Rating Scales (PSYRATS), de Beck Hopelessness Scale (BHS), de Self Esteem Rating Scale (SERS), de Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS) en de Personal and Social Performance Scale (PSP). Het blijkt dat de interne consistentie, de test-hertest betrouwbaarheid en de convergente validiteit van de QPR hoog zijn. De QPR heeft significante correlaties met meetinstrumenten die symptomen meten (PANNS en PSYRATS) en andere instrumenten die met herstel geassocieerd worden (SERS en BHS).
Law H, Neil ST, Dunn G & Morrison AP (2014).Psychometric properties of the Questionnaire about the Process of Recovery (QPR). Schizophrenia Research 156 (2-3), 184–189.

Back To Top