Skip to: De Nederlandse cliëntgestuurde cursus ‘Herstellen doe je zelf’ heeft een significant positief effect op gevoelens van empowerment, hoop en self-efficacy

Kenniscentrum Phrenos website

De Nederlandse cliëntgestuurde cursus ‘Herstellen doe je zelf’ heeft een significant positief effect op gevoelens van empowerment, hoop en self-efficacy

Al in 1996 werd de cursus “Herstellen doe je zelf” ontwikkeld door Nederlandse GGZ-cliënten en hulpverleners. De cursus bestaat uit 12 wekelijkse sessies van 2 uur waar door ervaringsdeskundigen met een ernstige psychiatrische aandoening–die een speciale training hebben gevolgd- op een gestructureerde wijze o.a. de volgende thema’s worden besproken: betekenis van herstel (recovery); persoonlijke ervaring van herstelproces; persoonlijke wensen voor de toekomst; leren keuzen maken en doelen stellen; rollen in het dagelijkse leven; persoonlijke waarden; hoe sterker te worden en sociale steun te verkrijgen. In deze Nederlandse RCT werden op baseline, na 3 én na 6 maanden van de interventiegroep (N=168) en de controle groep (N=165) de scores op de volgende schalen met elkaar vergeleken: de Herth Hope Index, de MANSA, de Mental Health Confidence Scale, de Dutch Empowerment Scale en de Loneliness Scale. Alle respondenten hadden een ernstige psychiatrische aandoening. Het blijkt dat deze cliëntgestuurde cursus een significant positief effect heeft op gevoelens van empowerment, hoop en self-efficacy maar niet op kwaliteit van leven of gevoelens van eenzaamheid. Deze positieve effecten zijn voor een deel te verklaren doordat de deelnemers in aanraking komen met rolmodellen waarmee ze zich kunnen identificeren en omdat er aandacht is voor psycho-educatie en omgaan met de stoornis.
Van Gestel-Timmermans H, Brouwers EPM, Van Assen MALM & Van Nieuwenhuizen Ch (2012).Effects of a Peer-Run Course on Recovery From Serious Mental Illness: A Randomized Controlled Trial . Psychiatric Services 63 (1), 54-60.

Back To Top