Skip to: CRT met sociale-vaardigheidstraining heeft positief effect op aandacht, werkgeheugen en empathie bij schizofrenie

Kenniscentrum Phrenos website

CRT met sociale-vaardigheidstraining heeft positief effect op aandacht, werkgeheugen en empathie bij schizofrenie

Cognitieve stoornissen hebben bij schizofreniepatiënten invloed op het sociale functioneren. In deze Amerikaanse RCT (n=64) staat centraal in hoeverre Cognitieve Remediatie (CR) en psychosociale interventies elkaar kunnen versterken. Alle twee de groepen kregen een Sociale Vaardigheidstraining. De interventiegroep kreeg daarnaast voor een periode van 4-6 maanden een gestandaardiseerde CR-training die gericht was op het verbeteren van aandacht, werkgeheugen, verbale geheugen, executieve functies en taalprocessen (SST+CR groep), terwijl de controlegroep voor een even lange tijd een training kreeg in computervaardigheden (SST+CV groep). Op baseline en na de trainingen werden de volgende meetinstrumenten afgenomen: Wechsler Adult Intelligence Scale-III of IV (WAIS) (aandacht en werkgeheugen), de Penn Continuous Performance Test (PCPT) (visueel concentratievermogen), de California Verbal Learning Test (CVLT-II) (verbaal geheugen), de Penn Conditional Exclusion Test (PCET) (probleemoplossend vermogen), de Social Skills Performance Assessment (SSPA) en de Quality of Life Scale-Brief (QLS-B). Het bleek dat de SST+CR groep in vergelijking met de SST+CV-groep significant meer vooruit was gegaan wat betreft aandacht en werkgeheugen (d=.46). Echter: op alle andere neurocognitieve tests waren er geen verschillen tussen beide groepen. Na de trainingen waren geen verschillen tussen de groepen op het gebeid van de sociale vaardigheden. Het algemene psychosociale functioneren van beide groepen ging vooruit. Op het ondereel empathie van de QLS-B-schaal scoorde de SST+CR significant beter dan de controlegroep (d=.67). De auteurs vermoeden dat de verbeteringen van de aandacht en het werkgeheugen bij de SST+CR groep tot een verbetering in de sociale cognitie (empathie) heeft geleid.
Kurtz MM, Mueser KT, Thime WR, Corbera S & Wexler BE (2015). Social skills training and computer-assisted cognitive remediation in schizophrenia. Schizophrenia Research 162 (1-3), 35–41.

Back To Top