Skip to: Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) kan ook op langere termijn kosteneffectief zijn

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) kan ook op langere termijn kosteneffectief zijn

In deze Britse studie wordt gepoogd om de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten (kosteneffectiviteit) van Cognitieve Remediatie Therapie (CRT) in beeld te krijgen. Bij kosten wordt gedacht aan de directe kosten van de gezondheidszorg en aan de algemene maatschappelijke kosten (productieverlies, uitkeringen, politie en justitie). In deze RCT (N=85) kregen twee groepen schizofrene cliënten òf CRT òf care-as-usual aangeboden. Op de eerste plaats werd twee maal gemeten –na 14 weken en na 40 weken- of er verschillen waren in cognitief en sociaal functioneren. Tevens werden de kosten per persoon berekend. Het bleek dat op beide meetmomenten de interventie-groep significant hoger scoorde op de inhoud van het werkgeheugen. Na 14 weken was de waarschijnlijkheid dat de kosten-effectiviteit van de CRT-interventie beduidend hoger was 80 per cent, na 40 weken was dat evenwel terug gelopen naar 20 per cent.
Patel A, Knappa M, Romeo R, Reeder C, Matthiasson P, Everitt B & Wykes T (2010). Cognitive remediation therapy in schizophrenia: Cost-effectiveness analysis. Schizophrenia Research 120 (1-3), 217-224.

Back To Top